Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Preventive diplomacy

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem en minister van Economie Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen.

Lees verder - 04/12/2015 17:03

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven op het vlak van de preventieve diplomatie.

Lees verder - 27/01/2012 17:55