Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Inzet van Belgische militairen aan boord van de AWACS-vliegtuigen van de NAVO

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om de Belgische militairen afgedeeld bij de NATO Airborne Early Warning and Control Force in 2018 in te zetten.  

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Belgische deelname Europese maritieme operaties ‘EUNAVFOR MED SOPHIA’ en ‘EUNAVFOR ATALANTA’

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput in met de Belgische deelname aan de Europese maritieme operaties ‘EUNAVFOR MED SOPHIA’ en ‘EUNAVFOR ATALANTA’ in 2018.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Verlenging bijdrage NAVO-opdracht ‘Resolute Support’ in Aghanistan

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput groen licht voor de verlenging van de bijdrage aan de NAVO-opdracht ‘Resolute Support’ tot einde 2018.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten. 

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Legercontingent voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2018 vaststelt.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Deelname van een Belgisch helikopterdetachement aan MINUSMA in Mali

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput heeft de Ministerraad zijn goedkeuring verleend aan de deelname van een detachement NH-90-helikopters aan de 'United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission' in Mali (MINUSMA).

Lees verder - 23/11/2017 15:15

MIlitaire opdracht in Niger

De ministerraad stemt in met de militaire instructieopdracht in Niger.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Operationele inzet van de Belgische krijgsmacht in 2018

De ministerraad stemt in met de planning van operaties van de Belgische krijgsmacht in 2018 die minister van Defensie Steven Vandeput voorlegde.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Deelname van een Belgische officier aan de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van een Belgische officier voor de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben.

Lees verder - 15/09/2017 14:57