Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019.

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 29/05/2019 15:15

Overheidsopdracht voor het operationele beheer van stocks voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het beheer van materieel dat Defensie operationeel wil houden.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Overheidsopdracht voor Defensie voor de schoonmaak van militaire gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de schoonmaak van militaire gebouwen.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

Steun aan de Luxemburgse Defensie in het kader van explosievenopruiming

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de uitvoering van de explosive ordnance disposal (EOD)-steun aan de Luxemburgse Defensie.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

Overheidsopdracht voor Defensie: bewaking van vier militaire kwartieren

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de bewaking van vier militaire kwartieren.

Lees verder - 05/04/2019 20:46

Overheidsopdracht voor Defensie: realisatie van een onderhoudsloods voor de luchthaven van Melsbroek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor Defensie.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de militaire inzet voor maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019 (MCB19).

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de inzet van één militair in het hoofdkwartier van de operatie Barkhane in Tjaad.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Lees verder - 15/02/2019 15:16