Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Programma voor wetenschappelijk onderzoek van Landsverdediging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het programma voor wetenschappelijk en technisch onderzoek van Landsverdediging in 2012 uit voeren.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Ondersteuning van het militair ziekenhuis van Kigali

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het Rwandese leger te steunen met een medisch-technische opdracht op het vlak van de tropische geneeskunde.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van 60 mm munitie van verschillende types van mortier.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Deelname aan een multinationale ontmijningsactie in de Baltische Zee

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de mijnenjager BNS Primula met een veertigtal bemanningsleden in te zetten in de internationale ontmijningsactie Historical Ordnance Disposal Operations Latvia 12 in de Baltische zee.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Landsverdediging: inzet van een Alouette II in drugbestrijdingsoperatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een helicopter Alouette II in te zetten in een drugbestrijdingsoperatie in de Caraïben. De Alouette II wordt ingezet van eind mei tot midden december 2012 aan boord van een Nederlands fregat.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Statuut van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat verscheidene bepalingen van het statuut van de militairen wijzigt.

Lees verder - 23/03/2012 16:43

Internationale school

Ondertekening van de overeenkomst met de VS over de Shape International School.

Lees verder - 27/01/2012 17:45

UNMIK Kosovo

Inzet van een verbindingsofficier UNMIK-interpol in Kosovo

Lees verder - 27/01/2012 17:05

Landsverdediging

Deelname van Landsverdediging aan de opleidingsopdracht EUTM Somalia
Lees verder - 19/09/2011 12:29

Landsverdediging

Inzet van Belgische militairen bij missies in het buitenland

Lees verder - 19/09/2011 11:40