Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Tijdelijke steun van Defensie aan de Franse operatie ‘Barkhane’ in de Sahel

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput principieel akkoord met de tijdelijke steun aan de Franse operatie ‘Barkhane’ door de inzet van een C-130 transporttoestel.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Deelname van Defensie aan de operatie 'Historical Ordnance Disposal' voor de Noorse kust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de NAVO-operatie 'Historical Ordnance Disposal' (HODOPS NOR 18/2) voor de Noorse kust.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verderzetting van de activiteiten 'Defense Capacity Building' (DCB) op de oostelijke flank van de NAVO in 2018.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Deelname van Defensie aan de Baltic Air Policing Mission in Litouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de Baltic Air Policing Mission (BAP) in 2018 in Litouwen.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vier overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Wijzigingen omtrent het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Steunopdracht van Defensie aan Burkina Faso in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput, le Conseil des ministres akkoord met de deelname van Defensie aan een steunopdracht aan Burkina Faso in 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Deelname van Defensie aan operatie Enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van Belgische militairen aan de enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen in 2018.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Overheidsopdracht voor een dienstenovereenkomst voor de CYBER-capaciteit van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het afsluiten van een geclassificeerde open meerjarige dienstenovereenkomst voor de CYBER-capaciteit.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 06/06/2018 10:10