Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018 voor de Estse kust

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië in april 2018.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Overheidsopdracht voor de verwerving van een loonmotor voor Defensie en de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdrachten de verwerving van een loonmotor voor Defensie en het Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan van beperkte duur.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (EUTM CAR) in 2018.

Lees verder - 23/03/2018 16:09

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie - boekjaar 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2018.

Lees verder - 02/03/2018 14:47