Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Defence

Overheidsopdracht voor Defensie: witte vloot

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een dienstencontract voor een luchttransportcapaciteit van het type corporate. 

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf

Op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf waarvoor aan Defensie als aanbestedende overheid supplementair de nodige investeringsmiddelen worden toegekend.

Lees verder - 12/01/2018 15:19

Overheidsopdrachten voor defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee procedures van overheidsopdrachten.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de deelname van Belgische militairen aan de 'enhanced Forward Presence' van de NAVO in Litouwen. 

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput over de Belgisch inzet in het kader van de strijd tegen DAESH in 2018.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Bijdrage aan NAVO-operatie Sea Guardian in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdrage aan de maritieme NAVO-peratie Sea Guardian in 2018.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdragen aan operaties van de Verenigde Naties voor 2018.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Belgische bijdrage aan MINUSMA in Mali in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met een aantal maatregelen in het kader van de Belgische bijdrage aan MINUSMA in Mali in 2018.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Verlenging van de Belgische deelname aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verlenging van de Belgische deelname aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) in 2018.

Lees verder - 08/12/2017 11:59