Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Diverse bepalingen inzake landbouw

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goed met diverse dringende bepalingen inzake landbouw.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Maatregelen voor de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed over de arbeidstijd van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). 

Lees verder - 05/07/2013 18:17

JAARVERSLAG RSVZ 2012: TENDENSEN EN REALISATIES

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2012 online gezet. De cijfers voor 2012 wijzen op een toename van het totaal aantal zelfstandigen en het aantal gepensioneerden dat nog als zelfstandige blijft werken. Verder valt ook de stijging van het aantal zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit op.

Lees verder - 19/06/2013 10:57

Relatie kmo en bank opnieuw in evenwicht

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle en minister van Financiën Koen Geens een aantal maatregelen goed die de financiering van kmo’s moeten stimuleren. Het gaat over een pakket van maatregelen die een beter evenwicht realiseren in de contractuele relatie tussen de banken en de kmo’ s.

Lees verder - 14/06/2013 15:49

Ministers Laruelle en Geens brengen relatie KMO en bank opnieuw in evenwicht

Op voorstel van Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, Sabine Laruelle, en Minister van Financiën, Koen Geens,  keurde de Ministerraad vandaag een aantal maatregelen goed die de financiering van KMO’s moeten stimuleren. Het gaat over een pakket van maatregelen die een beter evenwicht moeten realiseren in de contractuele relatie tussen de banken en de KMO’ s.

Lees verder - 14/06/2013 14:26

Sociale impact van de crisis relatief beperkt in België

De situatie van ouderen is aan de beterhand, maar die van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, verslechtert. Dit blijkt uit een analyse van de impact van de economische en financiële crisis op de sociale situatie in België. Over het algemeen is de impact relatief beperkt gebleven, maar er zijn uiteenlopende ontwikkelingen voor verschillende bevolkingsgroepen.

Lees verder - 29/05/2013 10:58

Gebruiksrechten voor radiofrequenties voor mobiele communicatie in luchtvaartuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt voor de gebruiksrechten van radiofrequenties voor mobiele communicatienetwerken in luchtvaartuigen (MCA) in België.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Vergunningen voor radiocommunicatie goedkoper

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechten voor privé straalverbindingen goedkoper maakt.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Invoeging van boek XIII Overleg in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek XIII over het Overleg in het wetboek van economisch recht invoegt*.

Lees verder - 17/05/2013 15:56

Aanwijzing leden van het Statistisch toezichtscomité

De ministerraad keurt een dubbele lijst goed van de kandidaten die hij voordraagt als externe leden van het Statistisch Toezichtscomité.

Lees verder - 17/05/2013 15:56