Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Toespraak van de eerste minister tijdens het Belgian Power Breakfast op het World Economic Forum in Davos

Monseigneur,
Madam,
Ladies and Gentlemen,
Dear friends,
I am delighted to welcome you at our Power Breakfast.
On behalf of Belgium, I really appreciate your presence this morning.

Lees verder - 24/01/2013 13:36

Economisch recht: invoeging van het boek rechtshandhaving

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat boek XV over de rechtshandhaving aan het wetboek van economisch recht toevoegt. Het boek brengt alle bepalingen over de opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen van het economisch recht samen.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Economisch recht: vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat boek III invoert in het wetboek van economisch recht. Het boek handelt over de vrijheid van vestiging, dienstverlening en de algemene verplichtingen van de ondernemingen.

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Verhandeling van bouwproducten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de Europese verordening over het verhandelen van bouwproducten uitvoert. De Belgische reglementering wordt herzien en verzekert de volledige coherentie van de bepalingen ter zake.  

Lees verder - 18/01/2013 17:52

Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vertegenwoordiger toevoegt aan de Commissie voor boekhoudkundige normen. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit stelt de leden van de commissie aan.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Een historische stap: totale gelijkschakeling van het minimumgezinspensioen van een zelfstandige met dat van een werknemer!

Op vraag van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag, 21 december 2012, beslist om vanaf april 2013  het minimumpensioen van zelfstandigen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat van werknemers.

Lees verder - 21/12/2012 13:18

Benoeming van twee leden van het Wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen

De ministerraad stel op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte twee leden aan die de Nationale Bank van belgië vertegenwoordigen bij het Wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

De kerncijfers van de sociale zekerheid en de positie van België in Europa

Ons socialezekerheidsysteem is en blijft een heet hangijzer. Je moet er een goed inzicht in hebben om te kunnen inschatten aan welke uitdagingen België – net als zijn Europese buren – in de komende jaren het hoofd zal moeten bieden. Als we de sociale uitgaven van de laatste jaren bekijken, zien we een aantal trends, zoals de stijging van de uitgaven voor de rustpensioenen met 4 miljard euro, de stijging van het aantal uitbetaalde pensioenen met 119.000 (tussen 2008 en 2011) en de scherpe daling van de tewerkstellingsgraad na de leeftijd van 50, tot de pensioenleeftijd.

Lees verder - 13/12/2012 09:27

Nieuwe wetgeving over mededinging en prijszetting - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat het prijzenobservatorium versterkt en de concurrentiewaakhond (Belgische Mededingingsautoriteit - BMA) onafhankelijk en krachtiger zal maken.

Lees verder - 07/12/2012 17:12

Kostprijzen voor analyses door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vastgelegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijzen voor analyses uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vastlegt.

Lees verder - 30/11/2012 17:18