Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Overheidsopdracht betreffende de upgrade en de uitbreiding van de softwares voor de Kruispuntbank van Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte de gunning van een overheidsopdracht goed voor de upgrade en de uitbreiding van de softwares BetaSystems van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om de leden van de Commissie voor de Mededinging te benoemen*.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Stedelijke en gemeentelijke diensten mogen weer inbreuken op wetten voedselveiligheid vaststellen

De ministerraad geeft stedelijke en gemeentelijke diensten hun bevoegdheid terug om inbreuken vast te stellen tegen Europese normen en voorschriften van de EU die behoren tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Hervorming van de samenstelling en werking van de Nationale Raad voor Coöperatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte voorstelde over de hervorming van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor Coöperatie.

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Financiële leasing: verplichte erkenning voor iedereen

Ondernemingen die onroerende financiële leasingactiviteiten willen uitoefenen, moeten tegen uiterlijk 1 november 2012 over een erkenning beschikken, zoals reeds het geval was voor ondernemingen die roerende financiële leasingactiviteiten verrichten.

Lees verder - 25/10/2012 17:14

Ford Genk

De Eerste Minister, de Vicepremiers en de Minister van Werk hebben deze middag de directie van Ford Europe ontvangen. 

Lees verder - 24/10/2012 14:57

De strijd tegen piraterij en namaak op internet wordt opgevoerd

De FOD Economie en de Belgian Anti-Piracy Federation ondertekenen een samenwerkingsakkoord om de strijd tegen piraterij en namaak op internet op te voeren.

Lees verder - 17/10/2012 14:41

Maritieme veiligheid tegen piraterij op zee - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd ter bestrijding van de maritieme piraterij (art. 77 en art. 78 van de Grondwet). Die voorontwerpen houden rekening met het advies van de Raad van State. De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, dat de zeegebieden aanduidt waar private bewaking tegen piraterij op zee is toegestaan.

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Stand van zaken van de relancestrategie

Hierbij vindt u de link naar de stand van zaken van de relancestrategie die de ministerraad tijdens de persconferentie heeft voorgesteld.

Lees verder - 05/10/2012 15:58