Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie benoemt.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Samenwerkingsakkoord met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap rond de culture bescherming van het boek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister belast met de federale culturele instellingen Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk en Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Bepaling van de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen bepaalt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating tot de verhandeling ervan op een gereglementeerde markt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Instituut voor de Nationale Rekeningen: vervanging van vier leden van de wetenschappelijke comités

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die vier leden van de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vervangt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de overheidsinstanties. 

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Cijfers van de economische begroting 2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de cijfers van de economische begroting 2018, meegedeeld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), overeenkomstig de wet van 21 december 1994.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Modernisering en harmonisering van het juridisch kader voor betalingsdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Middenstand Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat een aantal bepalingen over betalingsdiensten wijzigt en invoert.

Lees verder - 09/02/2018 14:29