Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Barometer van de informatiemaatschappij 2017: Highly connected België staat nog voor grote uitdagingen

Vandaag publiceert de FOD Economie de editie 2017 van zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij. België handhaaft zijn uitstekende connectiviteit en groeit verder door in een reeks andere indicatoren zoals e-commerce en 4G-dekking. Ons land moet evenwel aandachtig blijven daar de geregistreerde groei niet altijd toereikend is om de opgelopen achterstand te dichten, met name wat de penetratiegraad van mobiele breedband betreft.

Lees verder - 27/07/2017 13:28

Algemeen omzettingskader van de NIS-richtlijn in België

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel akte van het algemeen omzettingskader van de Europese NIS-richtlijn in België.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 08:48

Wetboek van economisch recht: betaalrekeningen en betalingsdiensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Middenstand Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wijzigt.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Stand van zaken van het federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Willy Borsus akte van de derde stand van zaken van het federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen. 

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over de de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht wijzigt. 

Lees verder - 07/07/2017 12:29

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Steun voor innoverende energieprojecten via het Energietransitiefonds

Kandidaten kunnen tot 22 augustus hun voorstel indienen


Brussel, 30 juni 2017 – De FOD Economie nodigt bedrijven uit om voorstellen in te dienen voor financiële steun aan innoverende energieprojecten en/of onderzoek over de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht. Deze financiering gebeurt via het Energietransitiefonds dat bestaat uit de jaarlijkse vergoeding voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2.

Lees verder - 29/06/2017 14:22

Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Lees verder - 09/06/2017 13:54