Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Een op vier geteste speelgoedartikelen te luid

Waarschuwing voor veel te luid speelgoedpistool

Brussel, 9 maart 2017 – Uit een controlecampagne van de FOD Economie bleek dat 5 van de 21 geteste speelgoedartikelen te veel geluid maken en daardoor niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvereisten. Eén speelgoedje bleek ook gevaarlijk voor jonge kinderen. Uiteindelijk werden drie artikelen uit de handel gehaald.
Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie: “Kinderen vinden speelgoedjes die geluid maken extra leuk. Ze zijn ook vaak geneigd om speelgoed dicht bij hun oor te houden om alle geluidjes goed te kunnen horen. Daarom is het belangrijk ook dit veiligheidsaspect te controleren. Deze gerichte controleactie, samen met 15 andere EU-landen, toont aan dat het meeste speelgoed veilig speelplezier garandeert, maar er werden toch ook een aanzienlijk aantal inbreuken vastgesteld.

Lees verder - 09/03/2017 09:49

België boekt de grootste stijging in octrooiaanvragen bij het Europees octrooibureau in 2016

Brussel, 7 maart 2017 – België boekt de grootste stijging in octrooiaanvragen bij het Europees octrooibureau in 2016. Deze stijging met 7% in 2016 (tegen 5,9% in 2015) is de sterkst genoteerde stijging sinds 2010 (2184 octrooiaanvragen in 2016 tegen 2041 in 2015). In de top 12 (van de landen met de sterkste stijging), kende enkel China een snellere toename.

Lees verder - 07/03/2017 15:47

Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving in verband met de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties, aanpast.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

Amendement aan het voorontwerp van wet over de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens, een ontwerp van amendement goed aan het voorontwerp van wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

11e editie van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Brussel, 23 februari 2017 – De "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering" belonen de meest succesvolle initiatieven die de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa stimuleren. Deze wedstrijd wordt dit jaar voor de 11e keer georganiseerd door de Europese Commissie. Elk deelnemend land mag maximaal twee projecten selecteren die vervolgens wedijveren op Europees niveau.

Lees verder - 22/02/2017 15:19

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake economie.

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed om een nieuw lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) te benoemen.

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Loongrens van betaald educatief verlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de grenzen vastlegt van het normale loon voor het betaald educatief verlof van 2016-2017.

Lees verder - 10/02/2017 12:50

Gebruiksrechten voor de exploitatie van zendinstallaties in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksrechten toekent voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties gelegen in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee.

Lees verder - 02/02/2017 13:26