Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Groen licht voor het Myrrha-project

België wil een speler op wereldniveau blijven wat betreft innovatie op belangrijke gebieden zoals nucleaire geneeskunde en de productie van medische radio-isotopen, onderzoek naar nieuwe materialen, deeltjesversnellers en de studie van de transmutatie van radioactief afval, wat hier uiteindelijk voor zou kunnen zorgen.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Vereenvoudiging van de procedure van het op de markt brengen en het gebruik van biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Federale bijdrage aan het geïntegreerd nationaal energieklimaatplan

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem kennis van het ontwerp van federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie Klimaat Plan (NEKP) uitgewerkt door een stuurgroep van twee federale administraties, met name Energie en Klimaat.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed rond het capaciteitsvergoedingsmechanisme. 

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Oprichting van een Federaal Comité Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed voor de creatie van een Federaal Comité Energie. 

Lees verder - 20/07/2018 13:20

Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve op vlak van Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voorstelt volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel over de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Kunnen de SDGs voor een beleidsverandering zorgen in ons land? Studie HIVA/KUL

De FRDO financierde een studie over hoe de “Sustainable Development Goals”, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN goedgekeurd werden, in verschillende landen hebben geleid of zullen leiden tot een effectieve verandering in de beleidspraktijk. Wat kunnen we daaruit leren voor het beleid in ons land?

Lees verder - 20/06/2018 12:08