Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de controle door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle op de toepassing op bepaalde kritieke infrastructuren van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Lees verder - 14/12/2017 15:38

Toekenning van domeinconcessies in de zeegebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenningsprocedure van domeinconcessies voor de bouw van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Toekenning van een subsidie in het kader van het Energietransitiefonds

Het Energietransitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. Dit fonds wordt  gevoed door de jaarlijkse vergoeding die de eigenaar van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 stort aan de federale Staat tot 15 februari 2025 voor Doel 1 en tot 1 december 2025 voor Doel 2, als tegenprestatie voor de verlenging van de activiteit van deze centrales.

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Vervollediging en verduidelijking van het juridisch kader voor de handelingen en de bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in de geneeskunde, in de diergeneeskunde en bij klinische proeven of onderzoeken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).  

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Vervanging van een effectief lid van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie

Op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vervanging van een effectief lid van de Nationale Klimaatcommissie dat de federale regering vertegenwoordigt.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

FRDO lanceert persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De FRDO reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Vanaf dit jaar krijgt deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films.

Lees verder - 30/10/2017 14:13

Verbod van sommige handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde handelingen moet verbieden die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengen.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Steunmechanisme voor drie nieuwe windmolenparken in de Noordzee

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem akkoord met het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Bijna 4 miljard euro minder subsidies voor windenergie op zee

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben een akkoord bereikt over het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar. Dit akkoord werd zopas goedgekeurd door de Ministerraad . De windmolenparken zullen gebouwd worden tegen 2020 tegen 3,9 miljard euro minder steun, vergeleken met de vorige legislatuur. “We zijn erin geslaagd om windmolens op zee te bouwen tegen één van de scherpste prijzen in Europa én om de klimaatdoelstellingen 2020 te waarborgen”, reageren De Backer en Marghem.

Lees verder - 27/10/2017 14:07

Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018.

Lees verder - 19/10/2017 14:02