Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Persuitnodiging - Voorstelling van de informatiecampagne over de overgang van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas

Beste journalist,

Tegen 2030 zullen 1,6 miljoen particulieren en bedrijven overgeschakeld zijn van ‘arm’ (laagcalorisch) naar ‘rijk’ (hoogcalorisch) gas. Het gaat om gezinnen en bedrijven die aardgas gebruiken afkomstig uit het noorden van Nederland. De Nederlandse overheid besliste om de uitvoer van gas te verminderen en de kraan volledig dicht te draaien in 2030. Dit ‘arm’ gas zal vervangen worden door ‘rijk’ gas uit andere landen.

Het is belangrijk dat de betrokken gezinnen en bedrijven nagaan of hun toestellen die aardgas gebruiken geschikt zijn voor dit ‘rijk’ gas. Daarom starten de federale en regionale overheden, samen met Synergrid, een informatiecampagne.

De federale minister van energie, Marie Christine Marghem, en regionale ministers van Energie, Bart Tommelein, Céline Fremault en Jean-Luc Crucke nodigen u graag uit op een persconferentie op maandag 2 oktober om 14 u. op de FOD Economie om deze informatiecampagne voor te stellen en om de uitdagingen van deze overgang toe te lichten. De FOD Economie zal ook een demo geven.

Lees verder - 28/09/2017 11:33

Vandaag ondertekende de Minister van Energie, Marie Christine Marghem, de Europese e-energy verklaring in Tallinn

In aanloop naar de Tallinn Digital Summit* ondertekende de minister van Energie, Marie Christine Marghem, samen met EU ministers van energie en energiesectoren, vandaag de Europese e-energy verklaring. Het is een oproep om open te staan voor de digitalisering in de energiesector en hiervoor de openbare en particuliere sectoren samen te brengen. De vraag naar acties ter ondersteuning van de digitalisering zijn een aanzet tot de ontwikkeling van een Digitale Energiestrategie in Europa.

Lees verder - 19/09/2017 14:32

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 08:48

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wetten over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het vervoer van gasachtige producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed ter bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Lees verder - 30/06/2017 14:25

Steun voor innoverende energieprojecten via het Energietransitiefonds

Kandidaten kunnen tot 22 augustus hun voorstel indienen


Brussel, 30 juni 2017 – De FOD Economie nodigt bedrijven uit om voorstellen in te dienen voor financiële steun aan innoverende energieprojecten en/of onderzoek over de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht. Deze financiering gebeurt via het Energietransitiefonds dat bestaat uit de jaarlijkse vergoeding voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2.

Lees verder - 29/06/2017 14:22

PERSUITNODIGING

In het kader van de ENERGY UNION TOUR van Maros Sefčovič, European VP Energy Union, aan België, op donderdag 4 mei nodigt Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling u uit op een persconferentie om 10 u. met Maros Sefčovič, in aanwezigheid van

  • Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie;
  • Cécile Frémault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie; 
  • Christoph Lacroix, Waals Minister van Budget, Overheidsdiensten, Administratieve vereenvoudiging en Energie.
Lees verder - 02/05/2017 09:47

Energiepact: start consultatieronde

De ministers van Energie van de federale en regionale regeringen – Marie Christine Marghem, Bart Tommelein, Christophe Lacroix en Céline Fremault – zijn woensdag 26 april opnieuw samengekomen over het interfederaal energiepact. De bedoeling van dit pact is om een gemeenschappelijke energievisie 2030-2050 voor ons land uit te werken.

Lees verder - 27/04/2017 09:59

Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem om een publiek-publiek partnerschap af te sluiten tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) voor het structurele beheer van het verbruikt uranium.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Beheer van het register voor broeikasgassen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds vaststelt.

Lees verder - 23/03/2017 14:25