Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Offshore windmolenparken - Modular Offshore Grid - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt.

Lees verder - 23/03/2017 14:24

Financiering energierenovatie van gebouwen

Volgende donderdag 16 maart vindt het jaarforum van de FRDO plaats onder de titel “Schakel naar een hogere energieversnelling - Investeren in de transitie naar energiezuinige gebouwen”. Bij die gelegenheid wordt een studie over dit onderwerp in primeur voorgesteld.

Lees verder - 13/03/2017 14:29

Wijziging van de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat tot doel heeft om een aantal wijzigingen aan te brengen aan de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 24/02/2017 14:54

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden

De ministerraad gaat akkoord met het federaal standpunt ten aanzien van het voorliggend ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 

Lees verder - 27/01/2017 12:31

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  

Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 19/12/2016 08:43

Omzetting van de richtlijn om de kosten van elektronische communicatiewerken te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn* om de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, gedeeltelijk in Belgisch recht omzet. 

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Strategische oriëntatienota rond de bevoorradingszekerheid op het ogenblik van de kernuitstap

De ministerraad neemt akte van de strategische oriëntatienota betreffende de begeleidingsmaatregelen die de federale staat moet nemen om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren op het ogenblik van de kernuitstap. Deze nota werd voorgesteld door minister van Energie Marie Christine Marghem.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Bevriezing van het Kyotofonds en van de elektriciteits- en gasfondsen

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bevriezen van het Kyotofonds en van de fondsen voor gas en elektriciteit voor het jaar 2017.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie in 2017

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie (ODE) bepaalt voor het jaar 2017. 

Lees verder - 18/11/2016 15:51