Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden

De ministerraad gaat akkoord met het federaal standpunt ten aanzien van het voorliggend ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 

Lees verder - 27/01/2017 12:31

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10 aan de pomp in plaats van benzine 95

Check nu of uw voertuig geschikt is voor 95 E10  

Brussel, 19 december 2016 – Over twee weken kunnen bestuurders 95 E10-benzine vinden in tankstations. 95 E10 vervangt benzine 95 in België. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. “9 op 10 benzinevoertuigen in ons land zijn compatibel met 95 E10. Voor alle zekerheid raden we alle bestuurders van benzinewagens of -motoren aan om voor 1 januari te checken of hun voertuig geschikt is voor de nieuwe benzine. Als het niet geschikt is, dan kunnen deze bestuurders benzine 98 tanken”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 19/12/2016 08:43

Omzetting van de richtlijn om de kosten van elektronische communicatiewerken te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn* om de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, gedeeltelijk in Belgisch recht omzet. 

Lees verder - 16/12/2016 14:50

Strategische oriëntatienota rond de bevoorradingszekerheid op het ogenblik van de kernuitstap

De ministerraad neemt akte van de strategische oriëntatienota betreffende de begeleidingsmaatregelen die de federale staat moet nemen om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren op het ogenblik van de kernuitstap. Deze nota werd voorgesteld door minister van Energie Marie Christine Marghem.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Bevriezing van het Kyotofonds en van de elektriciteits- en gasfondsen

Op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over het bevriezen van het Kyotofonds en van de fondsen voor gas en elektriciteit voor het jaar 2017.

Lees verder - 02/12/2016 15:58

Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie in 2017

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie (ODE) bepaalt voor het jaar 2017. 

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed om het controle- en inspectieregime op de veiligheid van nucleaire installaties te hervormen.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Wijziging van sommige bepalingen rond de ondersteuning van de productie van offshore-elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wijzigt betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

Lees verder - 14/11/2016 15:00

Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Lees verder - 20/10/2016 11:37