Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie in 2017

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie (ODE) bepaalt voor het jaar 2017. 

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed om het controle- en inspectieregime op de veiligheid van nucleaire installaties te hervormen.

Lees verder - 18/11/2016 15:51

Wijziging van sommige bepalingen rond de ondersteuning van de productie van offshore-elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 16 juli 2002 wijzigt betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 

Lees verder - 14/11/2016 15:00

Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen benoemd.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Erkenning van N.V. Belgocnucleaire als exploitant van een kerninstallatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de erkenning van N.V. Belgonucleaire als exploitant van een kerninstallatie.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Lees verder - 07/10/2016 14:19

Repartitiebijdrage 2016-2026 voor producenten van kernenergie - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed waarin de repartitiebijdrage voor de jaren 2016 tot 2026 voor producenten van kernenergie wordt vastgelegd. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 30/09/2016 15:42

Diverse bepalingen over energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen inzake energie.   

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Lees verder - 20/07/2016 16:54