Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Energy, mobility and environment

Overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de scheepsregistratie en van de scheepshypotheekbewaring. 

Lees verder - 30/06/2016 14:52

Procedure voor de aflevering van afwijkende toelatingen tot invoer, uitvoer of doorvoer van invasieve uitheemse soorten verboden in de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure en de voorwaarden vastlegt om een toelating tot invoer, uitvoer of doorvoer toe te kennen, op te schorten of in te trekken voor invasieve uitheemse soorten die zorgwekkend zijn in de Europese Unie.

Lees verder - 24/06/2016 12:25

Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de verlenging van de overeenkomst goed tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van de nucleaire sites voor een periode van drie maanden.

Lees verder - 17/06/2016 12:51

Bekrachtiging van koninklijk besluit over de ombudsbijdrage voor de financiering van de ombudsdienst voor energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 18 september 2015 bekrachtigt tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage ter financiering van de ombudsdienst voor energie. 

Lees verder - 17/06/2016 12:51

Een energiezuinig huis. Alleen voor wie het kan betalen? Een seminarie over energetische renovatie en maatschappelijk kwetsbare groepen op 28 juni

Mensen met een lager inkomen wonen vaak in de slechtst geïsoleerde woningen. Velen van hen huren een huis en hebben zelf weinig of geen mogelijkheden om het huis waar ze in wonen energetisch te verbeteren. Maatschappelijk kwetsbare groepen kunnen het slachtoffer worden van vormen van energiearmoede. Heel wat steunmaatregelen of speciale programma’s voor renovatie komen vooral ten goede van mensen met een gemiddeld of hoger inkomen.

Lees verder - 15/06/2016 16:36

Duurzaamheid: leidraad in de activiteiten van de FOD Economie in 2015

De FOD Economie publiceert zijn Overzicht 2015. Deze editie belicht de activiteiten en verwezenlijkingen van de FOD vanuit de invalshoek van een van zijn vier kernprioriteiten: duurzame economie.

Lees verder - 08/06/2016 10:10

Onderhandelingsmandaat voor het samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020

De ministerraad geeft mandaat aan minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem om met de gewestelijke bevoegde ministers te onderhandelen over het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie Gewesten voor de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020.

Lees verder - 03/06/2016 17:22

Repartitiebijdrage 2016-2026 voor producenten van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed waarin de repartitiebijdrage voor de jaren 2016 tot 2026 wordt bepaald voor producenten van kernenergie.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Vervanging van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem akkoord met de vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering in de Nationale Klimaatcommissie.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Europese informatierapportering over de klimaatverandering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese reglementering uitvoert over de rapportering van informatie over de klimaatverandering.

Lees verder - 11/03/2016 16:25