Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkredieten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed. 

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Pieter De Crem twee aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 18/02/2016 12:11

Benoeming leden raad van bestuur Nationale Delcrederedienst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de ledenbenoeming voor de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst.

Lees verder - 15/01/2016 13:41

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet en nieuw instrument voor technische ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een aanvraag voor exportkrediet goed en neemt kennis van een nieuw Finexpo instrument.

Lees verder - 15/01/2016 13:41

Overeenkomst tussen Benelux-Staten en Kazachstan over afschaffing visumplicht voor diplomaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen de Benelux-Staten en Kazachstan over de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten.

Lees verder - 11/12/2015 14:07

Export van levende vetmestrunderen: opening van de Turkse markt

België heeft net de toelating verkregen van de Turkse autoriteiten voor de export van vetmestrunderen.

Lees verder - 24/11/2015 11:18

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem akkoord om zes aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 20/11/2015 13:20

Geactualiseerde richtlijnen procedures voor Europese instanties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de geactualiseerde instructies en toepassingen van de inbreukprocedures en de procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA-Hof).

Lees verder - 23/10/2015 13:44

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om drie aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 04/09/2015 17:01

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte.

Lees verder - 17/07/2015 17:25