Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om twee aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om vier aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 25/06/2015 12:42

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om zes aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om vijf aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 03/04/2015 15:50

Overeenkomst tussen België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Lees verder - 13/03/2015 12:19

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem om 20 aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 13/02/2015 13:28

Wijziging van Doha van het protocol van Kyoto

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto.

Lees verder - 28/02/2014 18:28

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

De ministerraad gaat akkoord met voorstel om de heer Didier Malherbe, gedelegeerd bestuurder van UCB Belgium, te benoemen als lid van de raad van bestuur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Lees verder - 26/11/2013 14:10

Verlenging van de beveiliging van de Belgische ambassade in Tripoli

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de inzet van de beveiligingsploeg voor de Belgische ambassade in Tripoli tot 31 maart 2014 te verlengen.

Lees verder - 14/10/2013 17:53

Intrestbonificatie Viëtnam Spacebel

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om de terugbetalingsperiode voor het Spacebel-project te verlengen en om de bonificatierentevoet toe te passen, die de ministerraad op 2 december 2011 heeft goedkeurd.

Lees verder - 19/07/2013 20:21