Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Advies nr. 73 van 11 september 2017 betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

In advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wordt in hoofdzaak de volgende vraag behandeld:

Bestaat er op het vlak van de toepassing van de Euthanasiewet een maatschappelijke nood om het concept aanhoudend en ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening te verduidelijken?

Lees verder - 14/12/2017 09:09

“Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?" Een nieuwe sensibiliseringscampagne van het FAGG

Het doel van de campagne is vrouwen begeleiden en informeren door de aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, te herinneren aan de noodzaak een zwangerschap te plannen wanneer zij langdurig geneesmiddelen nemen, en door de dialoog met de arts en de apotheker te promoten.

Lees verder - 12/12/2017 15:53

Aanslagen: de psychosociale gevolgen voorkomen en aanpakken

Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies uitgebracht over de psychologische begeleiding bij aanslagen of andere collectieve of individuele noodsituaties.

Lees verder - 12/12/2017 11:59

Plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. 

Lees verder - 01/12/2017 14:01

Gokstoornis in België

De Algemene Cel Drugsbeleid heeft de opdracht gekregen om een gecoördineerde visie in verband met de problematiek van gokverslaving in België uit te werken. Deze visie moest onder andere een overzicht geven van de prioritaire onderzoeksvragen in verband met de prevalentie en de hulpverlening. Zodra deze vragen vastlagen, werd er een beroep gedaan op de Hoge Gezondheidsraad om de vragen in verband met de hulpverlening te beantwoorden.

 

Lees verder - 28/11/2017 12:13

Persuitnodiging: 15-jarige bestaan van de wet betreffende de rechten van de patiënt

Voor het 15-jarige bestaan van de wet betreffende de rechten van de patiënt, organiseert de FOD Volksgezondheid op vrijdag 24 november een colloquium over ‘De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt welke goede praktijken?’

 

Lees verder - 23/11/2017 16:14

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden. Het FAGG steunt de tweede Europese campagne over het melden van bijwerkingen.

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.

Lees verder - 20/11/2017 15:57

Extra zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek

BRUSSEL, 20/11/2017- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt middelen uit voor begeleiding op maat van gedetineerden met een drugproblematiek. Vandaag, 20 november 2017, heeft ze dit initiatief voorgesteld op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Lees verder - 20/11/2017 15:51

Het FAGG nu ook op Twitter en Facebook

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat reeds actief was op LinkedIn in het kader van personeelswerving, is nu ook actief op Facebook en Twitter.

Lees verder - 20/11/2017 15:42

Een handleiding voor de aanpak van rugpijn

Wat te doen bij rugpijn? Voor deze ‘kwaal van de eeuw’ wordt een brede waaier aan oplossingen aangeboden. Om door het bos de bomen te helpen zien, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in mei reeds een klinische richtlijn, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs. Vandaag gaat het op de ingeslagen weg verder met een ‘zorgpad’, dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Het is de eerste keer in ons land dat een zorgpad werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en de patiënten. Het omvat zowel lumbale (eenvoudige rugpijn) als radiculaire (type ischias) pijn. En voor een groter gebruiksgemak ontwikkelde het KCE een interactieve, online tool (www.lagerugpijn.kce.be).

Lees verder - 16/11/2017 11:21