Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

RIZIV: praktische wijzigingen omtrent de toekenning van het recht op verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een aantal formele en praktische aanpassingen omtrent de toekenning van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Lees verder - 22/03/2019 15:55

3 jaar na de aanslagen: een overzicht door de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

Om de blijvende medische letsels van de rechtstreekse slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te evalueren, doet de Federale Pensioendienst (*) beroep op de medische expertise van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD) bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het kader van het statuut van de nationale solidariteit.

 

Lees verder - 21/03/2019 14:01

Het FAGG lanceert een informatiecampagne over medische hulpmiddelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen.

Lees verder - 18/03/2019 10:20

Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Vergoeding voor slachtoffers van de gevolgen van geneesmiddelen met thalidomide tijdens de zwangerschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat een forfaitair bedrag toekent aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen als gevolg van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Antibiotica : gebruik ze enkel als het moet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bacteriële resistentie tegen antibiotica één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. In Europa stierven in 2015 30% meer mensen aan antibioticaresistente infecties dan in 2005. In deze griepperiode krijgt meer dan de helft van de patiënten met griep, een verkoudheid of acute bronchitis nog steeds antibiotica voorgeschreven. Daarom lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) opnieuw hun campagne: "antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet”.

Lees verder - 14/02/2019 11:06

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2019 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Deelname aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met de deelname van België aan een gemeenschappelijke Europese aankoopprocedure voor pandemische griepvaccins.

Lees verder - 01/02/2019 15:25