Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Een ambitieus en sociaal klimaatbeleid met behoud van onze welvaart? Dat heet duurzame ontwikkeling!

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) heeft een reeks aanbevelingen klaar voor de federale regering die zal aantreden na de verkiezingen van 26 mei 2019. De raad verwacht een grotere ambitie voor een coherent beleid duurzame ontwikkeling dat antwoorden kan bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen.
https://www.frdo-cfdd.be/nl/publicaties/advices/een-boodschap-van-de-frdo-voor-de-nieuwe-federale-regering

Lees verder - 31/01/2019 10:47

Jongens vaccineren tegen het papillomavirus?

Het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, werd ongeveer 10 jaar geleden in ons land geïntroduceerd, maar tot nu toe alleen voor de meisjes. Intussen is echter vastgesteld dat ditzelfde virus ook verantwoordelijk is voor andere kankers, waaronder keelkanker. Hierdoor werden de aanbevelingen in de meeste westerse landen herzien, en is ook in ons land een vaccinatie van de jongens aan de orde. Een dergelijke uitbreiding van een vaccinatieprogramma heeft uiteraard een medische en economische impact. Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om deze in kaart te brengen. Het publiceert hierover vandaag een positieve studie.

Lees verder - 30/01/2019 11:25

Het Europees Parlement steunt het unieke EUDONORGAN-evenement in orgaandonatie

Op maandag 18 februari 2019 zal het Europees Parlement het evenement getiteld: “Why Organ Donation Matters to Us All” organiseren binnen het EU gefinancierd -EUDONORGAN-project, dat als doel heeft de interesse en de steun voor orgaandonatie te verhogen, zowel bij professionelen in de gezonheidssector als bij het publiek.

Lees verder - 25/01/2019 15:15

Protontherapie: geen bewijs dat het werkt …

Protontherapie is een radiotherapie-techniek waarmee kankergezwellen intensief kunnen worden bestraald, terwijl de omliggende weefsels (grotendeels) worden gespaard. De laatste jaren kreeg de techniek veel aandacht, omdat er in ons land twee projecten voor protontherapie lopende zijn, één in Leuven en één in Charleroi. De behandeling wordt jaarlijks gegeven aan ongeveer vijftig Belgische patiënten, vaak kinderen met zeldzame kankers. Ze worden momenteel in gespecialiseerde centra in het buitenland behandeld, en dit wordt volledig vergoed door het RIZIV.

Vooraleer de terugbetaling van deze zeer dure techniek uit te breiden naar andere soorten kanker, vroeg het RIZIV aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om de werkzaamheid ervan te onderzoeken. Het KCE vond na een grondige analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur helaas geen onweerlegbaar bewijs dat de techniek beter is dan de klassieke radiotherapie.

Lees verder - 23/01/2019 09:25

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hernieuwt.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen 2017-2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akte van een wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen 2017-2018.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van wijzigingsclausule goed bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Borstimplantaten en lymfeklierkanker: wat zijn de risico’s?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een wetenschappelijk advies verleend voor de overheid, de gezondheidswerkers en het publiek met betrekking tot de risico’s, diagnose, registratie en klinische follow-up van borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA‑ALCL).

 

Wat is borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)?

Lees verder - 11/01/2019 13:31

UITNODIGING PERSCONFERENTIE: Borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) -met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg)- spreekt zich uit omtrent “Borstimplantaat-geassocieerd anaplastisch grootcellig lymfoom (BIA-ALCL)”.

De belangrijkste bevindingen van het advies worden voorgesteld in een persconferentie op maandag 14 januari 2019 om 10u00 in de lokalen van de Hoge Gezondheidsraad, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, 1e verdieping, zaal Vandersteen.

U bent van harte welkom. Graag RSVP aan Fabrice Péters, e-mail: fabrice.peters@gezondheid.belgie.be .

 

Lees verder - 10/01/2019 12:20

Ook de aanpak van hoofd- en halskanker wordt best beperkt tot bepaalde ziekenhuizen

In België nemen het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), het Kankerregister en het College voor Oncologie al een aantal jaren initiatieven om de zorgkwaliteit voor kankerpatiënten te verbeteren. Deze keer werd de zorg voor mensen met hoofd- en halskanker onder de loep genomen. Het KCE stelde samen met klinische experten een set van kwaliteitsindicatoren en te behalen doelstellingen op, en evalueerde aan de hand daarvan de zorg die in de Belgische ziekenhuizen wordt aangeboden. Opnieuw stelde het KCE vast dat de kans op overleving significant groter is in ziekenhuizen die jaarlijks meer dan 20 patiënten met hoofd- en halskanker verzorgen. In België halen 23 ziekenhuizen (of minder dan één vierde van de ziekenhuizen) deze drempel. Het KCE beveelt daarom aan om de zorg voor deze patiënten te centraliseren in ziekenhuizen met de nodige expertise, zoals dit onlangs ook gebeurde voor slokdarm- en pancreaskankerchirurgie. Op het moment van deze publicatie ontvangt elk betrokken ziekenhuis een feedbackrapport van het Kankerregister met daarin zijn resultaten en situering t.o.v. de andere ziekenhuizen (benchmarking), zodat verbetertrajecten kunnen opgestart worden.

Lees verder - 08/01/2019 15:39