Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. 

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2019 het globaal budget bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Lees verder - 27/12/2018 15:56

Arseen in voeding voor baby's en peuters

De Hoge Gezondheidsraad geeft een risicobeoordeling van arseen in voeding voor baby's en peuters en formuleert praktische aanbevelingen voor ouders en gezondheidswerkers.

Lees verder - 16/12/2018 18:18

Uitnodiging persconferentie Arseen

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) spreekt zich uit omtrent "Arseen in voeding voor baby's en peuters".
 
De belangrijkste bevindingen van het advies worden voorgesteld in een persconferentie op maandag 17 december 2018 om 10u00 in de lokalen van de Hoge Gezondheidsraad, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, zaal Peyo.
 

Lees verder - 13/12/2018 16:22

Nieuwe campagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) lanceren een informatiecampagne om patiënten te informeren over biologische geneesmiddelen en om het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen aan te moedigen.

Lees verder - 11/12/2018 11:11

Reactie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op de ‘Implant Files’

Het FAGG wil reageren op het onderzoeksproject van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) over implantaten, de ‘Implant Files’.

Lees verder - 26/11/2018 13:19

Bedrag ten laste van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2018.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen bij kinderen of tijdens de zwangerschap of borstvoeding te melden. Het FAGG neemt opnieuw deel aan internationale sensibiliseringscampagne om het belang van het melden van bijwerkingen te benadrukken.

De campagne loopt van 19 tot 23 november en maakt deel uit van een bewustmakingsweek van 32 geneesmiddelenautoriteiten uit de EU, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Australië.

Lees verder - 19/11/2018 11:15

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg vervangt.

Lees verder - 09/11/2018 17:25