Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Uitvoeringsmodaliteiten van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitvoeringsmodaliteiten concretiseert van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Incontinentie: eerst proberen te behandelen, dan pas luiers gebruiken

In ons land kunnen mensen met incontinentie onder bepaalde voorwaarden een jaarlijkse vaste vergoeding (forfait) van het RIZIV ontvangen. Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om deze voorwaarden onder de loep te nemen, zodat ze beter aan de behoeften zouden voldoen en de toegankelijkheid zouden verbeteren. In 2016 ontvingen ongeveer 108.000 personen één van deze forfaits, op ongeveer 400.000 personen met verschillende graden van incontinentie. Niet alle mensen met incontinentie hebben recht op dit forfait, maar er is nood aan verduidelijking van de criteria. Bovendien wezen de geïnterviewde zorgverleners erop dat de forfaits bepaalde mensen eerder aanzetten tot het kopen van luiers, in plaats van het volgen van een behandeling. Er bestaan nochtans vrij doeltreffende behandelingen voor (het voorkomen en verminderen van) de meeste vormen van incontinentie. Het KCE beveelt daarom aan om patiënten en zorgverleners beter te informeren over de behandelmogelijkheden, en hen hiertoe zoveel mogelijk aan te moedigen – voor zover dit mogelijk is voor de patiënt -, voordat men zijn toevlucht neemt tot absorberende bescherming.

Lees verder - 07/11/2018 10:25

Euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

Briefadvies nr 9 (2018 10 22): euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

 

In dit advies bestudeert het Comité of een in Frankrijk gevestigde arts met zijn/haar patiënt naar België kan komen en deze in een Belgisch centrum voor kortverblijf of in een Belgisch woonzorgcentrum kan laten opnemen om aldaar op verzoek van zijn/haar patiënt euthanasie toe te passen.

Lees verder - 26/10/2018 10:14

Nieuwe federale campagne: Geen alcohol tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid lanceren vandaag een campagne met als titel: “TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN DE BORSTVOEDING IS HET GEBRUIK VAN ALCOHOL SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID VAN UW BABY”. Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (toekomstige) ouders te bespreken.

Lees verder - 22/10/2018 12:17

Op 14 oktober, wanneer je gaat stemmen, kan je tegelijkertijd ook orgaandonor worden !

In België wachten jaarlijks meer dan duizend burgers op een orgaan om verder te kunnen leven.

Lees verder - 12/10/2018 12:30

Luchtkwaliteit en gezondheid

Op vrijdag 12 oktober organiseert de raad een conferentie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in het Residence Palace te Brussel (9.30 tot 15.30u).

Lees verder - 08/10/2018 14:08

Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 omtrent de zwangerschapsafbreking.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Lees verder - 04/10/2018 13:37

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep van mondhygiënist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.

Lees verder - 19/09/2018 15:38