Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Nieuwe website moet behandeling van ADHD helpen verbeteren

BRUSSEL, 14/09/2018.- Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, soms kan ook medicatie een plaats hebben binnen de behandeling. Een nieuwe website www.adhd-traject.be zet de wetenschappelijke richtlijnen op een rijtje voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het platform vandaag officieel voor tijdens een studiedag.

Lees verder - 13/09/2018 15:23

Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzigt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45

Een website als jaarverslag: het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) innoveert door de resultaten 2017 digitaal te publiceren

In 2017 hebben de 460 medewerkers van het FAGG meer dan 8 000 vergunningsdossiers voor geneesmiddelen afgesloten, niet minder dan 2 200 inspecties en onderzoeken uitgevoerd, meer dan 10 000 meldingen van bijwerkingen, ongewenste reacties en incidenten geanalyseerd en meer dan 250 vragen van de media beantwoord.

Lees verder - 13/08/2018 12:11

Klinische netwerken tussen de ziekenhuizen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen.

Lees verder - 20/07/2018 13:20

EUTHANASIE – Cijfers voor de jaren 2016-2017 - 8ste verslag aan de wetgevende Kamers

Het tweejaarlijks verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie is beschikbaar op de website www.euthanasiecommissie.be. Het verslag heeft betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van de patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. 

Lees verder - 17/07/2018 10:29

België zakt van 8ste naar 15de plaats op Europese ladder van gezonde levensjaren

Onderzoek van Sciensano (in samenwerking met UCL) wijst uit dat België het slechter doet dan andere Europese landen als het op gezonde levensjaren* aankomt. Gemiddeld verliezen we 20 000 gezonde levensjaren per 100 000 inwoners. Bovendien is een derde van ons verlies van gezonde levensjaren te wijten aan zaken waaraan we in principe iets zouden kunnen doen. Sciensano wil de komende jaren meer inzetten op dergelijke studies, omdat ze tonen in welke mate we effectief ‘levenslang gezond’ zijn.

Lees verder - 16/07/2018 10:24

Toekenning van een honorarium voor de huisapotheker

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vanaf 1 januari 2018 een honorarium toekent voor de prestatie van de huisapotheker. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Planningscommissie waarschuwt voor teveel aan logopedisten op onze arbeidsmarkt

De Planningscommissie medisch aanbod heeft een studie en een advies gepubliceerd over de situatie van de logopedisten op de Belgische arbeidsmarkt. Daarin concludeert ze dat er teveel logopedisten zijn op onze arbeidsmarkt. Ze roept beroepsorganisaties, opleidingsinstellingen en beleidsmakers op om zich bewust te worden van deze problematiek en het aanbod en vraag naar logopedie beter op elkaar af te stemmen. Dit is van belang voor de volksgezondheid waar de veiligheid en de kwaliteit van de zorg steeds prioriteit moeten hebben.

Lees verder - 12/07/2018 11:15

Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2018 de bedragen vaststelt van de vergoedingen van de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en van de maatregelen die zijn voorzien in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen bepaalt van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector voor 2018.

Lees verder - 06/07/2018 14:27