Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

Briefadvies nr 9 (2018 10 22): euthanasie door een Franse arts op een Franse patiënt(e) in een Belgisch rusthuis

 

In dit advies bestudeert het Comité of een in Frankrijk gevestigde arts met zijn/haar patiënt naar België kan komen en deze in een Belgisch centrum voor kortverblijf of in een Belgisch woonzorgcentrum kan laten opnemen om aldaar op verzoek van zijn/haar patiënt euthanasie toe te passen.

Lees verder - 26/10/2018 10:14

Nieuwe federale campagne: Geen alcohol tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid lanceren vandaag een campagne met als titel: “TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN DE BORSTVOEDING IS HET GEBRUIK VAN ALCOHOL SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID VAN UW BABY”. Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (toekomstige) ouders te bespreken.

Lees verder - 22/10/2018 12:17

Op 14 oktober, wanneer je gaat stemmen, kan je tegelijkertijd ook orgaandonor worden !

In België wachten jaarlijks meer dan duizend burgers op een orgaan om verder te kunnen leven.

Lees verder - 12/10/2018 12:30

Luchtkwaliteit en gezondheid

Op vrijdag 12 oktober organiseert de raad een conferentie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in het Residence Palace te Brussel (9.30 tot 15.30u).

Lees verder - 08/10/2018 14:08

Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 omtrent de zwangerschapsafbreking.

Lees verder - 04/10/2018 14:44

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Lees verder - 04/10/2018 13:37

1,3 miljard euro aan overheidsuitgaven voor drugs-, alcohol-, tabaks- en psychoactieve medicatiebeleid

BRUSSEL, 2 OKTOBER 2018 – De Algemene Cel Drugsbeleid publiceert de "Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015".

Lees verder - 02/10/2018 15:02

Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep van mondhygiënist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.

Lees verder - 19/09/2018 15:38

Nieuwe website moet behandeling van ADHD helpen verbeteren

BRUSSEL, 14/09/2018.- Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, soms kan ook medicatie een plaats hebben binnen de behandeling. Een nieuwe website www.adhd-traject.be zet de wetenschappelijke richtlijnen op een rijtje voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het platform vandaag officieel voor tijdens een studiedag.

Lees verder - 13/09/2018 15:23

Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzigt.

Lees verder - 07/09/2018 15:45