Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC vaststelt en uitkeert.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Wijzigingen met betrekking tot het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing

Op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Geen ‘sleutel op de deur’ oplossing voor financiering hoogvariabele ziekenhuiszorg

Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie clusters, op basis van zorgvariabiliteit. Voor elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De minister vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de manier waarop andere landen hoogvariabele zorg financieren. Omdat de keuze van de financiering samenhangt met de beleidsprioriteiten en beslissingen van het land, is het niet mogelijk om een buitenlandse financieringsmethode zonder meer toe te passen in België. De Belgische financiering moet immers ook gekozen worden in functie van het eigen gezondheidsbeleid. Het KCE beveelt aan om te starten met een ‘proof of concept’, waarbij een financiering wordt uitgewerkt die rekening houdt met variabiliteit. Dit kan bv. gebeuren voor beroertezorg, omdat het beleid hiervoor reeds een organisatiemodel heeft gekozen.

Lees verder - 19/04/2018 13:24

Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Op deze woensdag 18 april  organiseert het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een conferentie voor het ruime publiek over het thema “Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?”

Lees verder - 13/04/2018 14:25

Klinische netwerken tussen de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed over de vorming van klinische netwerken tussen de ziekenhuizen.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Ook in België lage concentraties asbest gevonden in cosmetica Claire’s

Gisteren liet de FOD Volksgezondheid 3 cosmetica producten van de firma Claire’s uit de rekken halen na een melding door de Nederlandse overheid over de aanwezigheid van lage concentraties asbest.

 

Lees verder - 29/03/2018 18:25

Welke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, maar hoe staat het met de ouderen? Hoort hun mentale zorg ook in een afzonderlijk netwerk, of kan deze worden geïntegreerd in het bestaande systeem voor ‘volwassenen’? Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) mag de leeftijd niet bepalend zijn om iemand als ‘oudere’ te beschouwen. De ouderen vormen immers een zeer heterogene bevolkingsgroep, met mensen die nog in goede vorm zijn en met andere, zeer kwetsbare personen. Daarnaast stelt het KCE dat de huisarts een zeer belangrijke rol moet blijven spelen bij de behandeling van lichamelijke en psychische problemen. Voor sommige psychische problemen is er echter een specifieke kennis vereist. Daarom pleit het KCE voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar de ouderen. Deze zorg kan worden versterkt door (nog op te leiden) specialisten in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, en door het accent te leggen op zorgverlening de vertrouwde leefomgeving en op een samenwerking tussen alle zorg – en hulpverleners.

Lees verder - 28/03/2018 11:03

Sociale Zaken en Volksgezondheid: overeenkomsten met zorgverstrekkers

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akkoord met een aantal overeenkomsten met zorgverstrekkers.

Lees verder - 09/03/2018 14:07