Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Jonger dan 65 jaar? Pas ook je gedrag aan tijdens pieken van luchtvervuiling

We wisten al dat 65-plussers en kinderen kwetsbaar zijn voor smog- of ozonpieken. Onderzoek van Sciensano toont echter aan dat luchtvervuiling ook een risicofactor is voor sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten bij mensen tussen 25 en 64 jaar.
Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65-plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, vooral als zij de komende dagen intensieve buitenactiviteiten plannen.

Lees verder - 28/06/2018 10:21

Verhoging van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2018 het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen verhoogt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Gebundelde financiering van laagvariabele ziekenhuiszorg - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mogelijk maakt dat alle studenten die in 2018 hun basisdiploma halen, ook aan de stage kunnen beginnen, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

Alcoholhoudende dranken en risico’s voor de gezondheid: wat zijn de limieten en de actiemiddelen?

De laatste tijd zijn er in de media soms contradictoire berichten verschenen over alcoholgebruik en de impact daarvan op de gezondheid. In die context heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) bijzonder praktische aanbevelingen geformuleerd om duidelijkheid te helpen scheppen voor de algemene bevolking, en dit in het licht van recente wetenschappelijke studies. Voor ons land is het voor een duurzaam effect op het alcoholgebruik volgens de Raad dringend nodig om actie te ondernemen op politiek niveau, en hij stelt voor om in die zin initiatieven te nemen die zeker bepaalde gewoontes overhoop zullen halen.

Lees verder - 06/06/2018 17:17

Uitnodiging persconferentie HGR alcohol 11/06

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) spreekt zich uit omtrent "Alcoholische dranken en gezondheidsrisico's".
 
De belangrijkste bevindingen van het advies worden voorgesteld in een persconferentie op maandag 11 juni 2018 om 10u00 in de lokalen van de Hoge Gezondheidsraad, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel, zaal Ensor 01C264-01C271.
 

Lees verder - 05/06/2018 14:57

Herinnering: Persuitnodiging: De FOD Volksgezondheid nodigt u uit om de resultaten te ontdekken van de controles op de handel in dieren, planten en hout.

Op dinsdag 5 juni om 13u, nodigen de FOD Volksgezondheid en het Museum voor Natuurwetenschappen u uit voor de persconferentie in het bijzijn van de minister van leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem.

 

Lees verder - 04/06/2018 10:55

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de planning van het medische aanbod voor 2018 wijzigt, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC vaststelt en uitkeert.

Lees verder - 27/04/2018 14:51