Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Beslissingen over PersoPoint en SEPP-diensten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met een reeks beslissingen die te maken hebben met PersoPoint en SEPP-diensten voor de algemene directies PersoPoint en Recrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Ook voor jongeren is er plaats bij de federale overheid – Selor organiseert zijn 3e jobdag voor <26-jarigen

Brussel, 1 april 2019 - Selor organiseert zijn 3e jobday voor <26-jarigen om ze een startbaanovereenkomst binnen de federale overheid aan te bieden. Tijdens dit event kunnen kandidaten een sollicitatiegesprek hebben, met het oog op een job in de publieke sector, en ze kunnen tijdens een jobbeurs verschillende overheidsdiensten ontmoeten. Inschrijven gebeurt vanaf vandaag via de website van Selor.

Lees verder - 01/04/2019 10:22

Een nieuwe website voor de Federale Interne Audit

De Federale Interne Audit kondigt de lancering van zijn nieuwe website https://audit.fed.be aan.

Lees verder - 27/03/2019 09:56

Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer kennis van een nota over de ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Tijdelijke wijziging van het statuut van het rijkspersoneel in het kader van de Brexit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel tijdelijk wijzigt in het kader van de Brexit.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2019 vaststelt.

Lees verder - 15/02/2019 15:16

Activiteitenverslag 2017-2018 over de werking van het internecontrolesysteem en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister belast met Ambtenarenzaken Sander Loones en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van de conclusies en aanbevelingen in het algemeen jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt: de toestand in 2017

In 2017 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,37% (1,44% in 2016). In totaal behalen of overschrijden 5 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

 

Lees verder - 25/09/2018 10:55