Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzetbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, en van de resultaten van de monitoring van december 2017.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2018 vaststelt.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Uitzendarbeid bij de federale overheid

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed dat uitzendarbeid bij de federale overheid mogelijk maakt.

Lees verder - 02/03/2018 14:47

Overheidsopdrachten voor de federale overheid: infrastructurele voorzieningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten die bepaalde infrastructuur voorzien voor overheidsdiensten.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia in het kader van het project 'BOZAR lab'.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Overheidsopdracht voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput om een overheidsopdracht op te starten voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten. 

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het sluitstuk vormen van de wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning. 

Lees verder - 05/12/2017 11:00

Toekenning van subsidies aan het Nationaal Orkest van België en aan de Koning Boudewijnstichting

Op voorstel van eerste minister Charles Michel heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de toekenning van subsidies aan het Nationaal Orkest van België en aan de Koning Boudewijnstichting.

Lees verder - 23/11/2017 15:15

Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het Auditcomité van de Federale Overheid.

Lees verder - 16/11/2017 15:32