Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Centraal aankoopbeleid - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Federale dag van de diversiteit: ambtenaren tegen armoede op de werkvloer

Brussel, 16 oktober - De federale dag van de diversiteit focust dit jaar op armoede. Doel van deze dag is om federale ambtenaren ervan bewust te maken dat een minderheid van de werkenden -ondanks hun inkomen- uit de boot valt en zich in een precaire situatie bevindt. Met ongeveer 4 % werkende armen scoort België relatief laag in vergelijking met zijn Europese collega’s. Toch gaat het nog steeds om een 180.000 mensen die vandaag een job hebben, maar zich desondanks in een situatie van armoede bevinden.

Lees verder - 16/10/2017 08:45

Rapportagenota van het redesignprogramma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Lees verder - 06/10/2017 14:21

Invitation : officiële muntslag van het 2 euro muntstuk ‘200e verjaardag van de Universiteit Gent

De Koninklijke Munt van België  nodigt u graag uit voor de officiële muntslag van het 2 euro muntstuk ‘200e verjaardag van de Universiteit Gent.

Lees verder - 27/09/2017 13:07

Wijziging van het mandaatsysteem binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorstel tot wijziging van het mandaatsysteem en een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de aanduiding en de uitoefening van mandaatfuncties binnen de federale overheid.

Lees verder - 09/08/2017 13:45

Implementatie van een centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel voor aankopen binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Lees verder - 20/07/2017 17:15

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 08:48

Overtredingen van de tweede graad inzake de inschrijving van een voertuig

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragingen inzake de inschrijving van een voertuig die het mogelijk maken zich aan vervolging te onttrekken, vastlegt.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Steeds meer lokale besturen geven de voorkeur aan bemiddelaars in plaats van het opleggen van G.A.S.-boetes

Brussel, 13 juni 2017. Sinds de invoering van de bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) hebben bijna 400 lokale besturen een bemiddelaar aangetrokken. Het besef om bij overlastproblemen de voorkeur te geven aan dialoog in plaats van repressief op te treden, geraakt daardoor meer en meer ingeburgerd. Vandaag kwamen daarom in Brussel verschillende actoren vanop het terrein samen om nieuwe uitdagingen te bespreken.

Lees verder - 08/06/2017 15:04

Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Lees verder - 02/06/2017 16:24