Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Redesign van de federale overheid: briefwisseling via Fedopress

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het analyseren van de mogelijkheid om de briefwisseling van de federale overheid via Fedopress te centraliseren.

Lees verder - 12/05/2017 16:17

Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor federale ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. 

Lees verder - 05/05/2017 15:37

Overheidsopdracht: levering van kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van een volledig gamma kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten.

Lees verder - 28/04/2017 15:59

Vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt.

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Benoeming van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

Lees verder - 31/03/2017 16:03

Optimalisatie van de federale overheid: tijdelijk ter beschikking stellen van projectleiders

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het tijdelijk ter beschikking stellen van vijf projectleiders in het kader van traject 1 van het redesignprogramma voor de optimalisatie van de federale overheid. 

Lees verder - 17/03/2017 14:49

studiedag van de Federale Interneauditdienst [FIA]: Partner in Good Governance

Op 4 mei 2016 ondertekende de Koning het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst (FIA). Op 1 juli 2016 werd de dienst operationeel. FIA werkt onder toezicht van het Auditcomité van de federale overheid; de Eerste Minister staat in voor de goede werking van de dienst.

Lees verder - 15/03/2017 10:09

Omzendbrief over het aanschaffen van personenvoertuigen voor de federale diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met een ontwerp van omzendbrief om personenvoertuigen bestemd voor de diensten van het federaal openbaar ambt (wet van 22 juli 1993) aan te schaffen.

Lees verder - 10/03/2017 16:48

De FOD Beleid en Ondersteuning: nieuwe partner van de federale organisaties

Op 1 maart 2017 ziet een nieuwe federale overheidsdienst het licht: de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze nieuwe organisatie neemt de missie en diensten over van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Selor, OFO , FED+ en PersoPoint), de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning past binnen de 'redesign' van de federale overheid die door de regering werd opgestart in haar akkoord van 9 oktober 2014.

Lees verder - 23/02/2017 15:59

142.773 KANDIDATEN SOLLICITEERDEN VIA SELOR IN 2016

Brussel, 23 februari 2017 – Selor, het selectiebureau van de federale overheid publiceert zijn resultaten voor 2016. In totaal schreef Selor 6018 vacatures uit. Daarvan waren er 5.065 (zo’n 84%) bestemd voor de federale overheid, de andere jobs situeren zich vooral bij overheidsdiensten op andere niveaus. Voor de federale overheid betekent dit een stijging van het aantal vacatures van maar liefst 99% in vergelijking met 2015. Het totale aantal sollicitanten bij Selor volgde die positieve tendens en steeg met 77% tot 142.773 kandidaten in totaal.

Lees verder - 23/02/2017 09:42