Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

142.773 KANDIDATEN SOLLICITEERDEN VIA SELOR IN 2016

Brussel, 23 februari 2017 – Selor, het selectiebureau van de federale overheid publiceert zijn resultaten voor 2016. In totaal schreef Selor 6018 vacatures uit. Daarvan waren er 5.065 (zo’n 84%) bestemd voor de federale overheid, de andere jobs situeren zich vooral bij overheidsdiensten op andere niveaus. Voor de federale overheid betekent dit een stijging van het aantal vacatures van maar liefst 99% in vergelijking met 2015. Het totale aantal sollicitanten bij Selor volgde die positieve tendens en steeg met 77% tot 142.773 kandidaten in totaal.

Lees verder - 23/02/2017 09:42

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Wijziging van het aantal vrijstellingen van terugbetaling in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling verkregen kan worden, vaststelt per syndicale organisatie die zitting heeft in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Lees verder - 17/02/2017 14:53

1 op 5 Belgische huishoudens kwetsbaar voor energiearmoede: een analyse van de federale energiemaatregelen

Brussel, 9 februari 2017. Volgens de energiearmoedebarometer van de Koning Boudewijnstichting zijn 1 op 5 Belgische huisgezinnen (21,3%) kwetsbaar voor energiearmoede. De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie analyseerde daarom de maatregelen die de federale overheid ter beschikking stelt.

Lees verder - 09/02/2017 07:57

SCREENING KANDIDAAT-CIPIERS BIJ SELOR: NIEUWE SELECTIEPROCEDURE

Brussel, 6 februari 2017 – Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie is op zoek naar 245 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers). Ze doen hiervoor beroep op Selor om de kandidaten te screenen op de nodige competenties die vereist zijn voor de uitoefening van deze job. De selectieprocedure verloopt voortaan via de standaard screening van Selor.

 

Lees verder - 06/02/2017 09:31

Oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

In het kader van de redesign van de federale overheid gaat de ministerraad akkoord met de oprichting van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. 

Lees verder - 09/12/2016 13:50

Nieuw netwerk voor federale ambtenaren met andere seksuele identiteit

 ‘.beproud!’ wil eigenwaarde van LGBT- ambtenaren versterken

 

Brussel, 18 november 2016 – Nog te vaak ondervinden ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’ (LGBT) personeelsleden van de federale overheid problemen op de werkvloer. Zo voelen sommigen zich uitgesloten of benadeeld, en daarom durven ze niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Het Netwerk Federale Diversiteit komt daarom met een initiatief om LGBT personeelsleden te ondersteunen en lanceert het netwerk ‘.beproud!’. Dit nieuwe netwerk organiseert een eerste informele bijeenkomst op 7 december van 18 u tot 22 u in Club Prince Albert in Brussel.

 

Lees verder - 18/11/2016 10:11

Federale Week van de Diversiteit van 21-25 november: focus op leeftijdsbewust personeelsbeleid

Voor het vierde jaar op rij organiseert de federale overheid haar hoogmis van de diversiteit. Deze keer niet een dag maar een ganse ‘Federale Week van de Diversiteit’. Deze week is een transversaal initiatief van het Netwerk Federale Diversiteit, waarbij dit jaar het accent ligt op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

 

Lees verder - 17/11/2016 19:42

Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportage-nota over het redesign-programma van de federale overheid.

Lees verder - 10/11/2016 17:24

Intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en het verwerven door de militair van de hoedanigheid van rijksambtenaar door overplaatsing. 

Lees verder - 28/10/2016 15:28