Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Duurzaamheid: leidraad in de activiteiten van de FOD Economie in 2015

De FOD Economie publiceert zijn Overzicht 2015. Deze editie belicht de activiteiten en verwezenlijkingen van de FOD vanuit de invalshoek van een van zijn vier kernprioriteiten: duurzame economie.

Lees verder - 08/06/2016 10:10

Rapportage-nota van het redesign-programma van de overheid

De ministerraad neemt akte van de nota, voorgesteld door minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, over de rapportage van het redesign-programma van de overheid, conform de notificatie begrotingscontrole 2016.

Lees verder - 27/05/2016 15:25

Bijsturen van medische controle op het ziekteverzuim bij federale ambtenaren

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput kennis van de voorgestelde acties om de medische controle bij te sturen op het ziekteverzuim van de contractuele en statutaire personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Lees verder - 20/05/2016 16:11

Bestuursovereenkomsten voor de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de gevalideerde bestuursovereenkomsten voor de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten.

Lees verder - 13/05/2016 15:41

Wetswijziging over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van enkele maatregelen over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector.

Lees verder - 29/04/2016 15:41

Diverse bepalingen over ambtenarenzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen over ambtenarenzaken.

Lees verder - 29/04/2016 15:40

Vereenvoudiging van het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen over het Rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 29/03/2016 16:15

Dienstvrijstellingen voor personeel van het federaal administratief openbaar ambt in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed over de dienstvrijstellingen in 2016 voor het personeel van het federaal administratief openbaar ambt.

Lees verder - 11/03/2016 16:25

Hernieuwing mandaat leden Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Auditcomité van de Federale Overheid.

Lees verder - 04/03/2016 13:12