Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Equal opportunities

Denk voor je doet!

 

Brussel, 24 november 2015  – Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november lanceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de campagne ‘Denk voor je doet’. De campagne richt zich in de eerste plaats tot jonge mannen tussen 18 en 25 jaar. Voor de campagne werden drie online video’s ontwikkeld, die respectievelijk fysiek, verbaal en seksueel geweld op vrouwen aankaarten.

 

Cijfers

Lees verder - 22/11/2015 21:37

Nationaal actieplan 2015-2019 tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akte van het nationaal actieplan 2015-2019 om alle vormen van gendergerelateerd geweld te bestrijden. Het plan wordt uitgebreid voorgesteld op dinsdag 24 november.

Lees verder - 13/11/2015 13:23

Inschrijving punt op de agenda van het Overlegcomité over budget voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akkoord om een punt op de agenda van het Overlegcomité van 25 november 2015 in te schrijven over het budget voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Lees verder - 13/11/2015 13:23

Moederschapsbescherming voor werkneemsters na een miskraam

Brussel, 10.11. 2015 –De bevalling van een levenloos kind vóór de 181ste dag na de bevruchting wordt momenteel beschouwd als een miskraam, daarna is er sprake van een doodgeboorte. De Kamer van Volksvertegenwoordigers onderzoekt verschillende voorstellen over de inkorting van de minimale zwangerschapsduur van een doodgeboorte. Gezien de ernstige gevolgen van een miskraam voor de sociale bescherming van de betrokken vrouwen, vraagt De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen om de bestaande bepalingen betreffende moederschapsbescherming uit te breiden.

Lees verder - 09/11/2015 09:08

Ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting helpen om overheidsdiensten te moderniseren

Brussel, 16 oktober  2015.  Ter gelegenheid van de internationale dag van de strijd tegen armoede op 17 oktober vestigt de POD Maatschappelijke Integratie de aandacht op het project 'Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. Dit project wenst een schakel tussen mensen in armoede en de federale overheidsdiensten te creëren. De experten zijn sleutelfiguren in de strijd tegen de armoede.

Lees verder - 16/10/2015 15:33

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

Brussel, 17 september 2015. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Twee redenen liggen aan deze de basis van deze stijging: de structurele maandelijkse toename van het aantal leefloners met maatschappelijk kwetsbare groepen en de impact van de beperking van de inschakelingsuitkering. De stijging van het aantal erkende vluchtelingen is nog niet zichtbaar in het eerste kwartaal.

Lees verder - 17/09/2015 09:53

Commissie van experts voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetten

Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling vaststelt van de commissie van experts die belast wordt met de evalutie van de wetten in het kader van de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Federaal plan gendermainstreaming 2015-2019

Op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs heeft de ministerraad het federaal plan gendermainstreaming 2015-2019 goedgekeurd.

Lees verder - 10/07/2015 14:38

België iets meer dan halfweg op de weg naar gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 25 juni 2015 – Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) stelt vandaag in Brussel de eerste update van zijn Gender Equality Index voor, een index die meet in welke mate Europese lidstaten gendergelijkheid benaderen. België staat in de Gender Equality Index 2015 op de vijfde plaats en is daarmee een plaats gestegen in vergelijking met 2013.

Lees verder - 25/06/2015 12:59