Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Equal opportunities

Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

Brussel, 23 juni 2015 – Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

Lees verder - 22/06/2015 14:42

Een handleiding over gedwongen huwelijken voor dienstverleners

Brussel, 16.06.2015 – De zomer is een risicoperiode voor jongeren die te maken krijgen met gedwongen huwelijken. Met de grote vakantie in zicht verspreidt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in samenwerking met verschillende partners, een handleiding over gedwongen huwelijken bestemd voor dienstverleners. De bedoeling ervan is om hen toe te laten om potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter te herkennen en hen te helpen om op deze situaties te reageren.

Lees verder - 15/06/2015 14:49

Kritiek op het gebrek aan genderanalyse van de eerste maatregelen van de regering met betrekking tot de werknemerspensioenen

Brussel – 5.06.2015 - In zijn advies van 29 mei 2015 betreurt de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen het gebrek aan een degelijke studie over de impact van de regeringsmaatregelen op de vrouwelijke werknemers zoals het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, de voorwaarden in verband met de toegang tot het vervroegd pensioen en het optrekken van de toegangsleeftijd voor een overlevingspensioen. Ondanks het feit dat alle experten wijzen op mogelijke verschillen volgens sex, werd er geen enkele genderanalyse uitgevoerd.

Lees verder - 05/06/2015 08:53

De minister van Volksgezondheid weerlegt onterecht een advies van de Raad

Brussel, 29 april 2015 - De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen publiceerde op 29 april een advies met betrekking tot de inkorting van de ziekenhuisduur na een bevalling.

Lees verder - 29/04/2015 18:10

Besparingsmaatregel veroorzaakt een verhoogde kost van het moederschap

Brussel, 28 april 2015 - De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen betreurt de beslissing van de regering om de duur van het ziekenhuisverblijf bij een bevalling te verkorten met één dag. Deze vervroegde terugkeer zal zorgen voor een aanzienlijke verhoging van de kost van het moederschap. De Raad vraagt dat deze bezuinigingsmaatregel – welke zich toespitst op moeders – voorafgegaan wordt door bijhorende en noodzakelijke maatregelen om het kind goed te onthalen in het gezin.

Lees verder - 28/04/2015 11:31

De uitvoering van "gender mainstreaming" op het federale niveau

De ministerraad engageert zich tot het uitvoeren van "gender mainstreaming" als aanpak om de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving concreet te versterken.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Vastgoedkantoor veroordeeld voor discriminatie van een man

Brussel, 26.03.2015 – Op 10 november 2014 heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brugge een vastgoedkantoor veroordeeld wegens geslachtsdiscriminatie nadat het geweigerd had een kamer aan een student te verhuren omdat de eigenaar enkel aan vrouwen wilde verhuren. De procedure werd met toestemming van het slachtoffer ingesteld door het Instituut.

Lees verder - 23/03/2015 16:35

Gedwongen huwelijken en kindhuwelijken: ook in België een realiteit, maar niet onvermijdelijk

Brussel, 24.03.2015 – Vandaag organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met het  International Centre for Reproductive Health (ICRH) en Plan België een colloquium getiteld ‘Suggesties voor de aanpak van kind - en gedwongen huwelijken[1] in België en in Belgische partnerlanden’. Het ICRH stelde er een kwalitatieve studie naar de problematiek in België voor. Plan België vestigde onder andere de aandacht op kind- en gedwongen huwelijken in ontwikkelingslanden. Het Instituut formuleerde aanbevelingen voor professionals uit het werkveld en in de politieke wereld.  

Lees verder - 23/03/2015 16:16