Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Advies van de federale regering over twee ontwerpbesluiten over het vervoer van gevaarlijke goederen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over de twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de binnenwateren aan de Waalse minister voor mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 17/05/2019 15:23

Verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en retributie voor het gebruik van deze infrastructuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van deze infrastructuur.

Lees verder - 17/05/2019 15:23

Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Wereldwijd kent de dronesector een enorme opgang, dus ook in ons land. Om de sector te ondersteunen in zijn ontwikkeling, werd de Belgian Civil Drone Council opgericht, een nationaal overlegplatform dat alle betrokken actoren uit de publieke en privé-sector samenbrengt.

Lees verder - 15/05/2019 11:06

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 10/05/2019 14:44

Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 januari 2008 over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel opheft.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorvervoermaatregelen die de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid verlagen.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Hernieuwing van mandaten bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van directeur en van adjunct-directeur van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Lees verder - 29/03/2019 16:02

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 22/03/2019 15:55

Woon-werkverkeer in België: de fiets weet steeds meer mensen te verleiden

Het woon-werkverkeer vertegenwoordigt tot 65 % van de verplaatsingen tijdens de spitsuren. Steeds meer werkgevers nemen maatregelen ten voordele van duurzame mobiliteit. Ze kunnen daarvoor rekenen op de steun van de FOD Mobiliteit en Vervoer, en die aanpak begint vruchten af te werpen. Dat blijkt ook uit de 5de federale diagnostiek woon-werkverkeer die de FOD Mobiliteit en Vervoer vandaag publiceert. De gegevens voor deze enquête werden verzameld tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018 bij ondernemingen en overheidsdiensten met meer dan 100 werknemers.

 

Lees verder - 21/03/2019 09:00

Belgische luchtvaartautoriteiten verbieden vluchten met Boeing 737-800 Max

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beslist om het Belgische luchtruim te sluiten voor vluchten met een Boeing 737-800 Max. Dit naar aanleiding van het ongeval met de Boeing 737-800 Max van afgelopen weekend. Deze beslissing betekent dat er tot nader order in het Belgische luchtruim geen vluchten met vliegtuigen van het type Boeing 737-800 Max mogen worden uitgevoerd.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx

Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer

0473/83.64.90

Lees verder - 12/03/2019 17:51