Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 januari 2008 over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel opheft.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorvervoermaatregelen die de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid verlagen.

Lees verder - 29/03/2019 16:03

Hernieuwing van mandaten bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van directeur en van adjunct-directeur van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Lees verder - 29/03/2019 16:02

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Lees verder - 22/03/2019 15:55

Woon-werkverkeer in België: de fiets weet steeds meer mensen te verleiden

Het woon-werkverkeer vertegenwoordigt tot 65 % van de verplaatsingen tijdens de spitsuren. Steeds meer werkgevers nemen maatregelen ten voordele van duurzame mobiliteit. Ze kunnen daarvoor rekenen op de steun van de FOD Mobiliteit en Vervoer, en die aanpak begint vruchten af te werpen. Dat blijkt ook uit de 5de federale diagnostiek woon-werkverkeer die de FOD Mobiliteit en Vervoer vandaag publiceert. De gegevens voor deze enquête werden verzameld tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018 bij ondernemingen en overheidsdiensten met meer dan 100 werknemers.

 

Lees verder - 21/03/2019 09:00

Belgische luchtvaartautoriteiten verbieden vluchten met Boeing 737-800 Max

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beslist om het Belgische luchtruim te sluiten voor vluchten met een Boeing 737-800 Max. Dit naar aanleiding van het ongeval met de Boeing 737-800 Max van afgelopen weekend. Deze beslissing betekent dat er tot nader order in het Belgische luchtruim geen vluchten met vliegtuigen van het type Boeing 737-800 Max mogen worden uitgevoerd.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx

Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer

0473/83.64.90

Lees verder - 12/03/2019 17:51

Innovatieve economische modellen kunnen bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem - Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

Deelauto’s, deelfietsen, carpooling, elektrische steps, fietskoeriers ... dankzij de informatietechnologie zijn er de voorbije jaren nieuwe manieren ontstaan om ons te verplaatsen of goederen te vervoeren. Zullen deze innovaties – zij het technologisch of organisatorisch – de groeiende mobiliteitsproblemen oplossen waarmee België wordt geconfronteerd? Zullen ze de realisatie van de klimaatakkoorden van Parijs mogelijk maken? Zullen ze de kwaliteit verbeteren van de lucht die we inademen? Welke soorten initiatieven moeten door de overheden worden gesteund en hoe?

Lees verder - 28/02/2019 12:20

De herinrichting van het Jourdanplein werd officieel ingehuldigd

Het Jourdanplein kreeg een volledige make-over: het is nu een open en sfeervol plein met veel groen. Wie graag winkelt, een terrasje doet of gaat lunchen met collega’s, zal blij zijn dat de parking plaats ruimde voor een  ware ontmoetingsplek. De herinrichtingswerken die het afgelopen jaar werden uitgevoerd, worden vandaag ingehuldigd door Beliris en de gemeente Etterbeek.

Lees verder - 27/02/2019 14:56

28.02.2019 - Inhuldiging Jourdanplein

Het Jourdanplein onderging een volledige transformatie. De parking verhuisde naar een parkeergarage in de Maalbeeklaan, zodat Jourdan nu een écht plein kan zijn met bomen, banken, terrassen en een fontein. Kom samen met ons de nieuwe inrichting ontdekken op 28 februari om 10u.

Lees verder - 27/02/2019 13:23

Advies van de federale regering aan de Vlaamse regering in het kader van de regels van politie over het verkeer op waterwegen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over het voorontwerp van decreet over het mobiliteitsbeleid, de openbare werken, het vervoer, het verkeersveiligheidsbeleid en de Lijn aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit te bezorgen.

Lees verder - 15/02/2019 15:16