Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

België organiseert 5e vergadering ‘Zwavelexpertengroep’

Ons land organiseert deze week in Antwerpen de 5e vergadering van de ‘Zwavelexpertengroep’, een internationale werkgroep die erg gekomen is bij de inwerkingtreding van de Sulphur Emission Controlled Area (SECA) in de Noordzee en Baltische Zee in 2015.

Lees verder - 11/09/2018 09:20

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet op de politie van de spoorwegen uitvoeren wat betreft de vaststellende en bestraffende beambten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt die betrekking hebben op spoorveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Vervanging van vier leden van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS vervangt.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Alcohoslot: strengere straffen vanaf 1 juli 2018

Alcohol achter het stuur blijft één van de belangrijkste oorzaken van ongelukken en overlijdens op onze wegen.

Lees verder - 27/06/2018 10:51

Lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten en de verschillende documenten voor de inschrijving van de voertuigen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30