Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Lees verder - 22/10/2018 13:47

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Overtredingen inschrijvingen voertuigen: van 1e naar 2e graad

Vanaf maandag 1 oktober worden, op initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, een reeks overtredingen die te maken hebben met de inschrijvingen van voertuigen, van de 1e naar de 2 graad ingeschaald.

Lees verder - 28/09/2018 13:16

Benelux-wegcontrole: 15% van de voertuigen in overtreding

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport.

Lees verder - 18/09/2018 14:35

19.09.2018 - Persconferentie - Een nieuw programma voor Beliris!

Didier Reynders, Vice-Premier belast met Beliris, Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cédric Bossut, Directeur van Beliris nodigen u met plezier uit voor de persconferentie over het nieuwe initiatievenprogramma van Beliris op 19 september om 10u30 (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)

Lees verder - 17/09/2018 16:18

België organiseert 5e vergadering ‘Zwavelexpertengroep’

Ons land organiseert deze week in Antwerpen de 5e vergadering van de ‘Zwavelexpertengroep’, een internationale werkgroep die erg gekomen is bij de inwerkingtreding van de Sulphur Emission Controlled Area (SECA) in de Noordzee en Baltische Zee in 2015.

Lees verder - 11/09/2018 09:20

Voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorlopige regels worden vastgesteld die als beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS gelden.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Spoorwegpolitie: voorwaarden inzake selectie en aanwerving van de vaststellende en bestraffende beambten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de wet op de politie van de spoorwegen uitvoeren wat betreft de vaststellende en bestraffende beambten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt die betrekking hebben op spoorveiligheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing

Op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing het samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 13/07/2018 14:03