Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Vervanging van vier leden van de raad van bestuur van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS vervangt.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Alcohoslot: strengere straffen vanaf 1 juli 2018

Alcohol achter het stuur blijft één van de belangrijkste oorzaken van ongelukken en overlijdens op onze wegen.

Lees verder - 27/06/2018 10:51

Lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten en de verschillende documenten voor de inschrijving van de voertuigen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 augustus 2013 over de Spoorcodex wijzigt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Goedkeuring van de ondernemingsplannen van Infrabel en de NMBS

De ministerraad van 2 februari 2018 had een principieel akkoord bereikt over de meerjareninvesteringsplannen en de strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel om het verplichte raadplegingsproces te lanceren. De ministerraad van 15 juni 2018 keurde op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot, en na de verplichte adviesverstrekking, de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 (SMIP) formeel goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Uitbreiding van de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

België en Panama erkennen elkaars zeevaartscholen

Vanaf vrijdag 8 juni erkennen België en Panama elkaars zeevaartscholen en -opleidingen. Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor beide landen en verstevigt de goede relaties die beide landen onderhouden. Het akkoord werd getekend door Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee en Jorge Barakat Pitty, Panamees minister voor Maritieme Zaken.

Lees verder - 08/06/2018 15:18

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Lees verder - 01/06/2018 16:54