Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 augustus 2013 over de Spoorcodex wijzigt.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Goedkeuring van de ondernemingsplannen van Infrabel en de NMBS

De ministerraad van 2 februari 2018 had een principieel akkoord bereikt over de meerjareninvesteringsplannen en de strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel om het verplichte raadplegingsproces te lanceren. De ministerraad van 15 juni 2018 keurde op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot, en na de verplichte adviesverstrekking, de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 (SMIP) formeel goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Uitbreiding van de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen uitbreidt.

Lees verder - 08/06/2018 15:51

België en Panama erkennen elkaars zeevaartscholen

Vanaf vrijdag 8 juni erkennen België en Panama elkaars zeevaartscholen en -opleidingen. Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor beide landen en verstevigt de goede relaties die beide landen onderhouden. Het akkoord werd getekend door Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Noordzee en Jorge Barakat Pitty, Panamees minister voor Maritieme Zaken.

Lees verder - 08/06/2018 15:18

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

De oorlog op zee 1914-1918: Onze archieven getuigen

Ter ere van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is de FOD Mobiliteit en Vervoer in haar eigen archieven gedoken, om aan die hand van documenten van het ministerie van het Zeewezen  (de voorloper van de FOD Mobiliteit) een beeld te kunnen schetsen van het leven van de Belgische zeelui en de rol van de Belgische marine tijdens dit conflict.

Lees verder - 24/05/2018 17:08

PERSUITNODIGING: Opening tentoonstelling 1914-1918, onze vergeten helden op zee en in de lucht

Op donderdag 24 mei opent in het War Heritage Institute de tentoonstelling ‘1914-1918, onze vergeten helden op zee en in de lucht’ de deuren voor het grote publiek. Deze tentoonstelling wil aan de hand van de archieven van de FOD Mobiliteit en Vervoer een beeld schetsen van het leven van de Belgische zeelui ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Dankzij de medewerking van de vzw ‘De vrienden van het lucht- en ruimtevaartmuseum’ krijgt de bezoeker ook een idee van wat er zich zoal in het luchtruim afspeelde.

Lees verder - 22/05/2018 13:53

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot de samenwerkingsakkoorden goed die het samenwerkingsakkoord uitvoeren tussen de federale Staat en de Gewesten over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Herziening van de statuten van de Ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Lees verder - 18/05/2018 14:39