Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

De oorlog op zee 1914-1918: Onze archieven getuigen

Ter ere van de herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is de FOD Mobiliteit en Vervoer in haar eigen archieven gedoken, om aan die hand van documenten van het ministerie van het Zeewezen  (de voorloper van de FOD Mobiliteit) een beeld te kunnen schetsen van het leven van de Belgische zeelui en de rol van de Belgische marine tijdens dit conflict.

Lees verder - 24/05/2018 17:08

PERSUITNODIGING: Opening tentoonstelling 1914-1918, onze vergeten helden op zee en in de lucht

Op donderdag 24 mei opent in het War Heritage Institute de tentoonstelling ‘1914-1918, onze vergeten helden op zee en in de lucht’ de deuren voor het grote publiek. Deze tentoonstelling wil aan de hand van de archieven van de FOD Mobiliteit en Vervoer een beeld schetsen van het leven van de Belgische zeelui ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Dankzij de medewerking van de vzw ‘De vrienden van het lucht- en ruimtevaartmuseum’ krijgt de bezoeker ook een idee van wat er zich zoal in het luchtruim afspeelde.

Lees verder - 22/05/2018 13:53

Financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot de samenwerkingsakkoorden goed die het samenwerkingsakkoord uitvoeren tussen de federale Staat en de Gewesten over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Herziening van de statuten van de Ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Historisch klimaatakkoord voor de scheepvaartsector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

Lees verder - 13/04/2018 17:12

Identificatie van kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Vanaf nu kun je je gepersonaliseerde nummerplaat ook online aanvragen

De FOD Mobiliteit en Vervoer vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Je kan nu je aanvraag eenvoudig via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen en je voertuig via WebDIV inschrijven.

Lees verder - 22/03/2018 13:27

Telewerk spaart dagelijks 9 miljoen gereden kilometers uit

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft voor het eerst een studie gepubliceerd waarin de directe link tussen telewerk en de verplaatsingen van de Belg onderzocht wordt. Uit dit onderzoek van de FOD Mobiliteit blijkt dat vandaag 17% van de werknemers minstens 1 dag per week telewerkt. Dat betekent een vermindering van 6,7% van het aantal verplaatsingen, ofwel 9.300.000 minder afgelegde kilometers per dag!

Lees verder - 13/03/2018 09:46