Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Historisch klimaatakkoord voor de scheepvaartsector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

Lees verder - 13/04/2018 17:12

Identificatie van kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Vanaf nu kun je je gepersonaliseerde nummerplaat ook online aanvragen

De FOD Mobiliteit en Vervoer vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de gepersonaliseerde nummerplaten. Je kan nu je aanvraag eenvoudig via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer indienen en je voertuig via WebDIV inschrijven.

Lees verder - 22/03/2018 13:27

Telewerk spaart dagelijks 9 miljoen gereden kilometers uit

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft voor het eerst een studie gepubliceerd waarin de directe link tussen telewerk en de verplaatsingen van de Belg onderzocht wordt. Uit dit onderzoek van de FOD Mobiliteit blijkt dat vandaag 17% van de werknemers minstens 1 dag per week telewerkt. Dat betekent een vermindering van 6,7% van het aantal verplaatsingen, ofwel 9.300.000 minder afgelegde kilometers per dag!

Lees verder - 13/03/2018 09:46

Wijzigingen inzake de aanwijzing van overtredingen in het wegverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van bekrachtigingswet goed met betrekking tot de aanwijzing van overtredingen door de politie van het wegverkeer.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Regeringsadvies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een gunstig advies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Kick-off voor MAiDEN project

Vandaag, 9 maart 2018, kwamen de kustwachtpartners bijeen voor de kick-off meeting van het MAritime Information Data Exchange Network (MAiDEN) project. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Als onderdeel van het EU maritiem beleid, heeft het Directoraat Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie de oproep tot voorstellen ter "Implementatie van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE) voor het maritieme gebied van de EU " ondersteund. Als één van de drie succesvolle projecten werd aan MAiDEN een subsidie van € 749.608 toegekend, wat een vlottere uitwisseling van informatie tussen de partners mogelijk moet maken.

Lees verder - 09/03/2018 10:16

Eerste laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018: de transitie in Vlaanderen door een Franstalige bril

Volgende woensdag 7 maart (23u) is er op La Deux van de RTBF  een speciale uitzending van Alors, on change!  Ter gelegenheid van zijn 50e editie steekt het team de taalgrens over en gaat op bezoek in Gent, volgens vele waarnemers een stad waar de transitie het duidelijkst vorm krijgt, en interviewt ook elders in Vlaanderen mensen die op een duurzame manier bezig zijn. 

Lees verder - 05/03/2018 12:49

Verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht voor de aanmaak en distributie van rijbewijzen.

Lees verder - 22/02/2018 14:09

FOD Mobiliteit vereenvoudigt inschrijvingsprocedure voertuig bij verhuis

Vanaf 19 februari veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Lees verder - 15/02/2018 13:45