Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Mobility

Investeringsplannen 2018-2020 en strategische investeringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot principieel akkoord met de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel. 

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Revaluatie van de ontvangen offertes in het kader van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de intrekking van de beslissingen over de gunning van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen en met de revaluatie van de ontvangen offertes.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS.

Lees verder - 19/01/2018 14:47

Passagiersrechten: geen lege doos

Minister van Mobiliteit François Bellot en de FOD Mobiliteit volgen de recente golf van annuleringen van vluchten door Ryanair van dichtbij op. Naar aanleiding van verschillende berichten in de pers herhaalt de FOD Mobiliteit de rechten van de klanten en de plichten van de luchtvaartmaatschappijen. Ook via de sociale media zal de FOD Mobiliteit de burger inlichten.

Lees verder - 05/01/2018 15:57

Invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat het bestaande privaat- en publiekrecht inzake zee- en binnenvaart moderniseert door de invoering van het Belgisch scheepvaartwetboek.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.  

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Belgen leggen opnieuw record aantal kilometers af met de wagen

In 2016 legden we met z’n allen samen 84,3 miljard kilometers af met de wagen, een stijging met 0,4 % in vergelijking met 2015, wat toen ook al een recordjaar was.

Lees verder - 12/12/2017 09:37

Wijziging van GAS-boetes voor verkeersovertredingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigt. De beslissing heeft betrekking op stilstaan en parkeren.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Verbetering van de verkeersveiligheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid.

Lees verder - 08/12/2017 11:59

Spoorwegen: invoeren van administratieve boetes - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Mobiliteit belast met de NMBS François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed op de politie van de spoorwegen. 

Lees verder - 01/12/2017 14:01