Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Verklaring van Brussel : nog meer landen tekenen

Tijdens de conferentie « Climate change and oceans preservation conference » in het Egmont Paleis op 19 februari, ondertekenden een heel aantal landen en internationale organisaties de verklaring van Brussel. Deze verklaring herneemt alle internationale engagementen op het vlak van duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, biodiversiteit in de oceanen en maritiem transport. Ook na de conferentie drukten nog bijkomende landen hun wil uit om de verklaring van Brussel te ondertekenen.

Lees verder - 07/05/2019 10:16

Biodiversiteit en klimaat kunnen niet afzonderlijk worden aangepakt

Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. Dit platform is een netwerk van experten gespecialiseerd in biodiversiteit en vormt het equivalent van het IPCC, het Intergouvernementeel Klimaatpanel.

Lees verder - 30/04/2019 11:00

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving

De Europese Commissie heeft vandaag haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.

Lees verder - 05/04/2019 12:55

Business & Biodiversiteit: bedrijven engageren zich!

Op 21 maart vond de conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf" plaats. In aanwezigheid van de federale minister van Leefmilieu hebben de FOD Volksgezondheid en de gewesten de tool BiodiversiTree en het Belgische platform "Business and Biodiversity" gelanceerd. Het doel van de overheid is om Belgische bedrijven te helpen om de bescherming van de biodiversiteit in hun projecten te integreren. 

Lees verder - 21/03/2019 11:18

Persuitnodiging: 21 maart: Conferentie "Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf! »

De strijd tegen het verlies aan biodiversiteit kan alleen slagen als er globaal rekening mee wordt gehouden. Bedrijven zijn een essentieel onderdeel in deze strijd, omdat hun actiedomein zo belangrijk is. Ze weten echter niet altijd hoe dit concreet in de praktijk te brengen. Om ondernemers te helpen de sprong te wagen, komen bedrijfsleiders op 21 maart hun beste praktijken toelichten op een conferentie georganiseerd door de FOD Volksgezondheid en de gewesten. 

Lees verder - 15/03/2019 09:50

Forum Biodiversiteit 22 maart: samen het tij keren - naar een nieuwe strategie na 2020

Op vrijdag 22 maart organiseert de FRDO samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een grote conferentie over biodiversiteit. Experten, beleidsmedewerkers en stakeholders gaan met het publiek in dialoog over het belang van biodiversiteit voor de maatschappij, over de algemene biodiversiteitstoestand, over mogelijke maatregelen op globaal, nationaal of lokaal niveau, en over de acties die we kunnen ondernemen als overheden, organisaties, bedrijven en burgers.

Lees verder - 14/03/2019 18:15

Passieve sociale woningen ingehuldigd in Anderlecht

De buurtbewoners volgden de oprichting van de twee opmerkelijke gebouwen op de hoek van de Pottengoedstraat en de Poincarélaan met veel interesse en kijken uit naar de ingebruikname. Naast 10 passieve sociale woningen bevatten ze ook een buurtlokaal, werkruimtes voor Leefmilieu Brussel en een woonst voor de parkwachter van het Dauwpark. Vandaag werden deze gebouwen ingehuldigd.

Lees verder - 07/03/2019 11:33

België mobiliseert voor het eerst de internationale gemeenschap voor een integrale aanpak van klimaatverandering en oceanen

Vandaag vond de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats in het Brusselse Egmontpaleis. 

Lees verder - 19/02/2019 12:10

Belgica 121: de eerste wetenschappelijke missie per zeilboot op Antarctica

Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

 

Lees verder - 14/02/2019 11:36