Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Vlaamse banken: nieuw natuurgebied op zee

De ministerraad keurt de instelling van het grootste beschermde gebied op de Belgische Noordzee goed in eerste lezing. Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte heeft samen met minister voor Wetenschapsbeleid Paul Magnette de aanwijzing van het natuurgebied voorgedragen.

Lees verder - 01/06/2012 15:38

Persuitnodiging: "Waar is Gust?" "Où est Suzette?"

Bij biologische diversiteit (of biodiversiteit) denken velen alleen aan het leven op het land en vergeten hierbij de zee. Maar net de zeeën en oceanen zijn de bakermat van het leven, ze beslaan 70 % van de oppervlakte van de aarde … die dan ook de 'blauwe planeet' genoemd wordt.

Lees verder - 15/05/2012 09:52

Na de peren voert ons land nu ook het Belgisch Witblauwe ras uit naar China

Vandaag, 2 mei 2012, hebben Sabine Laruelle, federaal minister van Landbouw, en de heer Liu Pingjun, Chinees vice-minister verantwoordelijk voor de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) het protocol ondertekend met daarin de sanitaire voorwaarden voor de export naar China van diepgevroren rundersperma.
 

Lees verder - 02/05/2012 12:22

Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de federale overheid in de Nationale Klimaatscommissie

De ministerraad wijst de vertegenwoordigers van de federale overheid in de Nationale Klimaatscommissie aan.

Lees verder - 20/04/2012 17:52

Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen over zendantennes

De ministerraad keurt een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest goed over de beoordeling van de technische dossiers, het uitvoeren van smalbandmetingen en het opstellen en actualiseren van een kadaster van vast opgestelde zendantennes inzake de normering van vaste en tijdelijke zendantennes in de elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Milieubeheer binnen de federale openbare diensten

Verslag over de registratie van het milieubeheersysteem en het energieverbuik bij de federale openbare diensten
Lees verder - 19/09/2011 13:07

Pesticiden en biociden

Duurzaam gebruik en risicobeperking van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Lees verder - 19/09/2011 11:22