Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Samenwerkingsakkoord met Vlaanderen over zendantennes

De ministerraad keurt een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest goed over de beoordeling van de technische dossiers, het uitvoeren van smalbandmetingen en het opstellen en actualiseren van een kadaster van vast opgestelde zendantennes inzake de normering van vaste en tijdelijke zendantennes in de elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Milieubeheer binnen de federale openbare diensten

Verslag over de registratie van het milieubeheersysteem en het energieverbuik bij de federale openbare diensten
Lees verder - 19/09/2011 13:07

Pesticiden en biociden

Duurzaam gebruik en risicobeperking van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Lees verder - 19/09/2011 11:22