Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

De Sustainable Development Goals palmen Flagey in - 700 deelnemers voor het allereerste Belgische SDG-Forum

Brussel, 22 oktober 2018 - Op dinsdag 23 oktober 2018 vindt het eerste Belgische SDG-Forum plaats in het Flageygebouw in Brussel. Zowat 700 deelnemers schreven zich in voor een dag waarin internationale keynotes, debat, interactieve sessies en informatiestands hen van het globale naar het lokale tot zelfs het heel persoonlijke niveau van de Sustainable Development Goals leiden. ‘SDG’s: van iedereen, voor iedereen en door iedereen’ is daarbij de rode draad.

Lees verder - 22/10/2018 13:47

België steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica

Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

Lees verder - 22/10/2018 12:02

Diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen omvat.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Luchtkwaliteit en gezondheid

Op vrijdag 12 oktober organiseert de raad een conferentie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in het Residence Palace te Brussel (9.30 tot 15.30u).

Lees verder - 08/10/2018 14:08

Wanneer is een financieel product “groen”?

Vrijdag 5 oktober (9.15 tot 16.30 u) organiseert de FRDO een seminarie over de nieuwe regels die de Europese Commissie voorstelt inzake “green finance”.

Lees verder - 03/10/2018 15:10

Belgische studie naar schadelijke stoffen in luiers: alle luiers voldoen aan de Europese normen

De FOD Volksgezondheid heeft een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in babyluiers. Er zijn sporen teruggevonden in sommige luiers, maar in concentraties die 1000 maal onder de Europese limietwaarden liggen.

Lees verder - 04/09/2018 10:19

Minister Marghem ontmoet dinsdag Europees Commissaris Cañete

Als onderdeel van de voorbereiding van het NEKP (Nationaal Energie- en Klimaatplan), zal Marie Christine Marghem, minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, op dinsdag 4 september een ontmoeting hebben met Europees Commissaris Cañete en zijn regionale klimaatcollega’s.

Lees verder - 03/09/2018 10:52

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

270 kilo ivoor verzameld tijdens de campagne “Laat je (slag)tanden zien"

De campagne “Laat je (slag)tanden zien” eindigt op zondag, 12 augustus, de internationale dag van de olifant. Sinds 15 mei werd meer dan 270 kilo ivoor in de containers gedeponeerd die waren opgesteld bij de FOD Volksgezondheid, in Pairi Daiza en de ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. De burgers hebben de doelstelling van de campagne “Laat je (slag)tanden zien” goed begrepen en hebben de gelegenheid te baat genomen om zich in alle legaliteit van hun ivoren voorwerpen te ontdoen.

Lees verder - 09/08/2018 09:55

Ingevoerd hout: België voert zijn controles op om tegen illegaal hout te strijden

Tropisch hout is ‘in’: België importeert er elk jaar grote hoeveelheden van. Jammer genoeg zijn sommige partijen van illegale oorsprong en dragen die bij tot de ontbossing. In 2017 besliste minister Marghem om 7 nieuwe inspecteurs bij de FOD Volksgezondheid aan te werven. Een van de doelstellingen bestaat erin de invoer van hout beter te bewaken. Die aanwervingen hebben hun vruchten afgeworpen: sinds oktober 2017 is de cel operationeel en konden de inspecteurs 5 keer meer controles uitvoeren dan de jaren voordien.

Lees verder - 10/07/2018 10:46