Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Wanneer is een financieel product “groen”?

Vrijdag 5 oktober (9.15 tot 16.30 u) organiseert de FRDO een seminarie over de nieuwe regels die de Europese Commissie voorstelt inzake “green finance”.

Lees verder - 03/10/2018 15:10

Belgische studie naar schadelijke stoffen in luiers: alle luiers voldoen aan de Europese normen

De FOD Volksgezondheid heeft een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in babyluiers. Er zijn sporen teruggevonden in sommige luiers, maar in concentraties die 1000 maal onder de Europese limietwaarden liggen.

Lees verder - 04/09/2018 10:19

Minister Marghem ontmoet dinsdag Europees Commissaris Cañete

Als onderdeel van de voorbereiding van het NEKP (Nationaal Energie- en Klimaatplan), zal Marie Christine Marghem, minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, op dinsdag 4 september een ontmoeting hebben met Europees Commissaris Cañete en zijn regionale klimaatcollega’s.

Lees verder - 03/09/2018 10:52

Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de principenota 'tendering offshore windparken vanaf 2020'.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

270 kilo ivoor verzameld tijdens de campagne “Laat je (slag)tanden zien"

De campagne “Laat je (slag)tanden zien” eindigt op zondag, 12 augustus, de internationale dag van de olifant. Sinds 15 mei werd meer dan 270 kilo ivoor in de containers gedeponeerd die waren opgesteld bij de FOD Volksgezondheid, in Pairi Daiza en de ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. De burgers hebben de doelstelling van de campagne “Laat je (slag)tanden zien” goed begrepen en hebben de gelegenheid te baat genomen om zich in alle legaliteit van hun ivoren voorwerpen te ontdoen.

Lees verder - 09/08/2018 09:55

Ingevoerd hout: België voert zijn controles op om tegen illegaal hout te strijden

Tropisch hout is ‘in’: België importeert er elk jaar grote hoeveelheden van. Jammer genoeg zijn sommige partijen van illegale oorsprong en dragen die bij tot de ontbossing. In 2017 besliste minister Marghem om 7 nieuwe inspecteurs bij de FOD Volksgezondheid aan te werven. Een van de doelstellingen bestaat erin de invoer van hout beter te bewaken. Die aanwervingen hebben hun vruchten afgeworpen: sinds oktober 2017 is de cel operationeel en konden de inspecteurs 5 keer meer controles uitvoeren dan de jaren voordien.

Lees verder - 10/07/2018 10:46

2017: De strijd tegen de handel in bedreigde soorten wordt sterk opgevoerd

In 2017 werd het CITES-verdrag, dat de handel in bedreigde soorten reglementeert, uitgebreid met een aantal nieuwe soorten. De minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, heeft het CITES-team van de FOD Volksgezondheid versterkt om het afleveren van vergunningen beter te beheren, en om de handel in door het CITES-verdrag beschermde planten en dieren beter te controleren.

Hierna de resultaten van vorig jaar.

Lees verder - 10/07/2018 10:30

PERSCONFERENTIE “Stop handel in wilde dieren & planten”

Beste journalist, Graag nodigen wij u uit op de PERSCONFERENTIE “Stop handel in wilde dieren & planten” van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, op dinsdag 10 juli om 14.00 u. in het Europees Parlement, Brussel, Wiertzstraat, kamer PHS 0A50.

Lees verder - 04/07/2018 13:08

Strandopruimacties en ‘Clean beach classes’ met de Federal Truck

2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de Noordzee. Om dat te vieren trekt de Federal Truck in het weekend van 7 en 8 juli naar Nieuwpoort en De Panne. Aan de truck worden klasjes gegeven rond het voorkomen van afval in zee, gevolgd door strandopruimacties.

Lees verder - 03/07/2018 15:04

Embargo tot 17u: Voorstelling van de resultaten van het nationaal debat over koolstoftarifering

De federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling stelt vandaag de resultaten voor van een nationaal debat over de koolstoftarifering, waarbij de Dienst Klimaatverandering (van de FOD Volksgezondheid) anderhalf jaar intensieve consultaties van de Belgische stakeholders organiseerde. Het debat leidde tot een aantal duidelijke opties voor het zetten van een prijs op de uitstoot van broeikasgassen in de sectoren die niet aan de Europese koolstofmarkt onderworpen zijn (niet-ETS). Het betreft een belangrijke maatregel om ons land op de weg naar een koolstofarme transitie te helpen.

Lees verder - 29/06/2018 13:45