Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

PERSCONFERENTIE “Stop handel in wilde dieren & planten”

Beste journalist, Graag nodigen wij u uit op de PERSCONFERENTIE “Stop handel in wilde dieren & planten” van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, op dinsdag 10 juli om 14.00 u. in het Europees Parlement, Brussel, Wiertzstraat, kamer PHS 0A50.

Lees verder - 04/07/2018 13:08

Strandopruimacties en ‘Clean beach classes’ met de Federal Truck

2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de Noordzee. Om dat te vieren trekt de Federal Truck in het weekend van 7 en 8 juli naar Nieuwpoort en De Panne. Aan de truck worden klasjes gegeven rond het voorkomen van afval in zee, gevolgd door strandopruimacties.

Lees verder - 03/07/2018 15:04

Embargo tot 17u: Voorstelling van de resultaten van het nationaal debat over koolstoftarifering

De federale minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling stelt vandaag de resultaten voor van een nationaal debat over de koolstoftarifering, waarbij de Dienst Klimaatverandering (van de FOD Volksgezondheid) anderhalf jaar intensieve consultaties van de Belgische stakeholders organiseerde. Het debat leidde tot een aantal duidelijke opties voor het zetten van een prijs op de uitstoot van broeikasgassen in de sectoren die niet aan de Europese koolstofmarkt onderworpen zijn (niet-ETS). Het betreft een belangrijke maatregel om ons land op de weg naar een koolstofarme transitie te helpen.

Lees verder - 29/06/2018 13:45

Start openbare raadpleging marien ruimtelijk plan

Vanaf vandaag, 29 juni, kan u uw mening geven over het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Op 9 juli vindt hierover een openbare overlegvergadering plaats.

Lees verder - 29/06/2018 11:45

Uitnodiging voor de pers: “Wrap-up” evenement op hoog niveau van het nationaal debat over de koolstoftarifering in België

Een zogenaamde koolstofprijs wordt steeds ruimer erkend als een efficiënt instrument om de broeikasgasuitstoot te doen dalen, en kan bovendien tal van socio-economische opportuniteiten creëren.

 

Lees verder - 27/06/2018 14:09

PERSCONFERENTIE 5/06 FOD VOLKSGEZONDHEID/MINISTER MARGHEM GEANNULLEERD (CONTROLES OP HANDEL DIEREN, PLANTEN EN HOUT)

Door een wijziging in de agenda van Minister Marghem, kan de persconferentie over de controles op de handel in dieren, planten en hout die voorzien was voor dinsdag 5 juni om 13.00u, in het Museum voor Natuurwetenschappen niet doorgaan.

 

Lees verder - 04/06/2018 15:16

De FOD Volksgezondheid nodigt u uit om de resultaten te ontdekken van de controles op de handel in dieren, planten en hout.

Op dinsdag 5 juni om 13u, nodigen de FOD Volksgezondheid en het Museum voor Natuurwetenschappen u uit voor de persconferentie in het bijzijn van de minister van leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem.

 

Lees verder - 31/05/2018 12:59

Verbod op niet-professioneel gebruik van risicovolle herbiciden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het op de markt brengen en het gebruik voor niet-professionele doeleinden van bepaalde herbiciden verbiedt.

Lees verder - 22/05/2018 11:48

25 kaarsjes voor het Biodiversiteitsverdrag

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Biodiversiteitsverdrag werd ondertekend. Dit verdrag was een grote stap voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. Deze verjaardag is een gelegenheid om even terug te blikken op de acties die de Federale Staat heeft gevoerd om de biodiversiteit en de diensten die de natuur ons biedt te vrijwaren.

 

Lees verder - 18/05/2018 11:10

Persuitnodiging : Laat je (slag)tanden zien!

Van 15 mei tot 12 augustus verwachten Pairi Daiza, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en FOD Volksgezondheid, je met je ivoren objecten. Op deze locaties kan je ivoren voorwerpen kwijt die je niet langer wenst te houden of niet kan verkopen. “Laat je (slag)tanden zien” is een sensibiliseringscampagne inzake de illegale handel in ivoor. Ze richt zich tot de burgers die ivoren objecten bezitten en hier geen blijf mee weten. De campagne wil ook sensibiliseren tegen de aankoop van souvenirs waarvoor schade aan bedreigde dieren en planten wordt aangericht.

 

Lees verder - 09/05/2018 11:48