Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Kaviaar, niet altijd kwaliteitsvol én legaal

Waarom geen kaviaar tijdens de eindejaarsfeesten? Deze kleine zwarte parels, symbool voor luxe en gastronomie, zijn eitjes van de steur of de polyodon, zijn Amerikaans neefje. Sinds meer dan 20 jaar wordt de steur beschermd door het CITES-verdrag en wordt de handel erin streng gereglementeerd.

Lees verder - 19/12/2017 11:23

Programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

#BeBiodiversity: consumptie met respect voor de biodiversiteit

Wat is het verband tussen sushi en een schildpad? Tussen een pizza Hawaï en de beuken in het Zoniënwoud?  Onze consumptie heeft een impact op de biodiversiteit, in België en elders. De #BeBiodiversity-campagne stelt 5 animatiefilmpjes voor om te tonen hoe onze dagelijkse gewoonten de bedreigingen voor de dieren, planten en hun leefomgeving kunnen verergeren. 

Lees verder - 12/12/2017 11:38

UITNODIGING VOOR EEN PERSONTBIJT

In welke mate is de Belg bezorgd om de klimaatverandering?
 

 

Lees verder - 30/11/2017 17:13

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Bekrachtiging van kb retributies voor begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 21 april 2016 bekrachtigt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

Diverse bepalingen inzake milieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Lees verder - 16/11/2017 15:32

De Federale Milieuinspectie haalt 9 modellen houtkachels van de markt

De Milieuinspectie inspecteerde 50 modellen houtkachels die in de grote winkelketens en doe-het-zelfzaken worden verkocht. 9 modellen voldeden niet aan de wetgeving en werden van de markt gehaald.

 

Lees verder - 09/11/2017 09:56

“Red de emoji”-game leert jongeren nieuwe gevaarsymbolen kennen

Sinds 1 juni 2017 dragen alle chemische producten nieuwe gevaarsymbolen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond. Om deze nieuwe symbolen bij jongeren (10-14 jaar) bekend te maken, lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vandaag het “Red de emoji”-game.

 

Lees verder - 06/11/2017 14:14

Extra bescherming voor 31 migrerende diersoorten

De grootste conferentie over wilde dieren dit jaar sloot afgelopen weekend in Manila (de Filippijnen) af met een mooie eindbalans. In totaal 31 migrerende diersoorten, waaronder 4 haaien- en 2 roggensoorten, 10 giersoorten, de leeuw, de chimpansee, de giraf en het luipaard, krijgen voortaan bijkomende bescherming. Voor andere soorten zoals de Afrikaanse olifant en enkele zeezoogdieren werden actieplannen opgesteld. België heeft zich onder andere ingezet voor de beslissingen ten voordele van oceanen.

 

Lees verder - 30/10/2017 15:42