Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

FRDO lanceert persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De FRDO reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Vanaf dit jaar krijgt deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films.

Lees verder - 30/10/2017 14:13

Op de markt brengen en gebruik van biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

9 maanden cel voor illegale invoer van schildpadden

Op maandag 16 oktober is een beslissing gevallen rond de 334 Moorse landschildpadden die vorig jaar in beslag genomen werden door de cel CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de lokale politie van Kortrijk. De invoerder werd veroordeeld voor een gevangenisstraf van 9 maanden en het betalen van 100.000 euro aan schadevergoedingen. De met uitsterven bedreigde dieren waren afkomstig uit het wild in Marokko en werden ingevoerd met het oog op verdere illegale verkoop. Ondertussen zijn de dieren allemaal overleden.

 

Lees verder - 26/10/2017 13:57

Conferentie klimaatverandering en gezondheid 26/10 in de Senaat

De FRDO organiseert morgen 26/10 (14u) een conferentie over de impact van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, in Europa en in ons land. Wat zijn de gevaren en de kosten voor de samenleving? Welk risico’s lopen kwetsbare groepen? Hoe anticiperen op deze gezondheidsrisico’s,  wat kan het beleid doen?

Lees verder - 25/10/2017 11:55

België zet zich in voor migrerende diersoorten

Van 23 tot 27 oktober vindt de grootste conferentie over wilde dieren van dit jaar plaats in Manila (de Filippijnen), onder het motto “Their Future is Our Future – Sustainable Development for Wildlife and People”. De bescherming van 25 verschillende migrerende diersoorten, zoals de chimpansee, de leeuw, een vleermuissoort en verschillende gieren- en haaiensoorten, staat op de agenda. Ook geluidshinder op zee, bijvangst en marien zwerfvuil komen aan bod. België zal onder andere inzetten op beslissingen ten voordele van oceanen.

 

Lees verder - 20/10/2017 12:20

Hoe ver staat België met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)?

Studie, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt evolutie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 in kaart en geeft belangrijke werkpunten aan. De volledige infografie kan je hier vinden.

Lees verder - 19/10/2017 13:20

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energie-akkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Lees verder - 17/10/2017 14:45

Persuitnodiging

Op dinsdag 26 september zal de Minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, de Franse Staatssecretaris bij de Minister van Ecologische Transitie, Brune Poirson, ontmoeten in Boulogne-sur-Mer.

Lees verder - 22/09/2017 16:19

Strandopruimacties met de Federal Truck

Van 21 tot 25 augustus organiseert de Federal Truck elke dag van 14u tot 15u een strandopruiming, om bezoekers van de kustgemeenten bewust te maken van de problematiek van marien zwerfvuil. De truck zal elke dag een andere kustgemeente aandoen: Zeebrugge, Bredene, Blankenberge, Oostduinkerke en Koksijde.

 

Lees verder - 18/08/2017 11:44

Identificatie- en registratieregeling voor pluimvee en konijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.

Lees verder - 14/07/2017 13:58