Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energie-akkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Lees verder - 17/10/2017 14:45

Persuitnodiging

Op dinsdag 26 september zal de Minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, de Franse Staatssecretaris bij de Minister van Ecologische Transitie, Brune Poirson, ontmoeten in Boulogne-sur-Mer.

Lees verder - 22/09/2017 16:19

Strandopruimacties met de Federal Truck

Van 21 tot 25 augustus organiseert de Federal Truck elke dag van 14u tot 15u een strandopruiming, om bezoekers van de kustgemeenten bewust te maken van de problematiek van marien zwerfvuil. De truck zal elke dag een andere kustgemeente aandoen: Zeebrugge, Bredene, Blankenberge, Oostduinkerke en Koksijde.

 

Lees verder - 18/08/2017 11:44

Identificatie- en registratieregeling voor pluimvee en konijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.

Lees verder - 14/07/2017 13:58

Ga je op reis naar het buitenland? Kijk dan goed uit voor je een souvenir koopt!

Opgelet met souvenirs zoals exotisch fruit, houten voorwerpen, schelpen, zaadjes van een plant of een krokodillentand! Deze « souvenirs » kunnen immers ziektes en parasieten overbrengen die schadelijk zijn voor onze inheemse dieren en planten. Sommige souvenirs samengesteld uit natuurlijke materialen kunnen illegaal zijn en bijdragen tot het uitroeien van de bedreigde soorten.

 

Lees verder - 14/07/2017 10:56

12 SOORTEN TOEGEVOEGD AAN DE LIJST VAN VOOR DE EUROPESE UNIE ZORGWEKKENDE, INVASIEVE UITHEEMSE SOORTEN

Vandaag is een eerste update van de Europese lijst van zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten (hierna de ‘Europese lijst’ genoemd) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze treedt in werking 20 dagen na publicatie. Deze update voegt 12 nieuwe soorten toe aan de Europese lijst, die eerder 37 soorten omvatte. De negatieve impact van deze soorten op het leefmilieu moet door een gecoördineerde aanpak in Europa worden verminderd. Deze lijst kan nog verder worden aangevuld met soorten die zich problematisch gedragen.

 

Lees verder - 13/07/2017 14:56

De Federal Truck trekt opnieuw langs de kust!

Net als vorige zomer gebruikt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de Federal Truck voor een campagne rond de bescherming van onze Noordzee en de problematiek van marien zwerfvuil. De Federal Truck is een volledig ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger wil ontmoeten en informeren.

 

Lees verder - 07/07/2017 11:53

België nieuwe vice-voorzitter van verdrag over marien milieu

Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag. Het toont de groeiende investering van ons land aan voor de bescherming en het behoud van zeeën en oceanen.

 

Lees verder - 04/07/2017 14:26

Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vaststelt.

Lees verder - 16/06/2017 15:30

Primeur in België: gevangenisstraf voor illegale handel in zeepaardjes

Op 8 juni 2017 heeft de Correctionele rechtbank van Brussel 3 personen met Chinese nationaliteit veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor bezit en illegale import van een diersoort die beschermd is door de CITES-conventie.

 

Lees verder - 08/06/2017 15:35