Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Environment

Persuitnodiging: lancering van het project "klimaatcoaches"

De federale Minister voor Leefmilieu, Mevrouw Marie Christine Marghem, de federale Dienst Klimaatverandering en GoodPlanet hebben het genoegen u uit te nodigen op een persontmoeting: De lancering van het project “klimaatcoaches”

 

Lees verder - 24/04/2017 11:25

Een nationaal actieplan om salamanders te redden

Sinds 2013 verbreidt een nieuwe schimmel, Bsal, zich geleidelijk over ons grondgebied. Bsal veroorzaakt een huidinfectie bij salamanders, waaraan ze sterven. Het effect ervan is vernietigend want de mortaliteit is zeer hoog. Gelet op de ernst van de situatie hebben de bevoegde overheden een gemeenschappelijk actieplan voor heel België uitgewerkt.

 

Lees verder - 20/04/2017 10:40

Persuitnodiging event ‘Biodiversity at the heart of Business’ – vrijdag 21 april - Brussels @ The Residence Palace

Wat kunnen ondernemingen doen voor biodiversiteit? Welke voordelen hebben ze hierbij? Op vrijdag 21 april organiseren de federale en gewestelijke overheden, met de ondersteuning van de sectorfederaties, het evenement ‘Biodiversity at the heart of Business. Which perspectives for our companies?’: een dag van reflectie en uitwisseling over biodiversiteit en bedrijven.

 

Lees verder - 20/04/2017 10:09

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

Lees verder - 03/03/2017 11:03

De Europese Commissie neemt het Belgische milieubeleid onder de loep

De Europese Commissie heeft vandaag het eerste rapport gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten, waaronder België, de Europese milieuwetgeving uitvoeren. De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden staan positief tegenover deze Environmental Implementation Review.

 

Lees verder - 06/02/2017 12:36

Samenwerkingsakkoord over het protocol van Göteborg om de luchtkwaliteit te verbeteren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goed om grensoverschrijdende luchtvervuiling over lange afstand tegen te gaan. 

Lees verder - 02/12/2016 15:57

Samenwerkingsakkoord met de gewesten met betrekking tot het nationaal register voor broeikasgassen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen.

Lees verder - 28/10/2016 15:28

België versterkt zijn tegenstand tegen walvisjacht

België is vandaag lid geworden van het Southern Ocean Research Partnership van de Internationale Walviscommissie. Dit partnerschap van 12 landen doet onderzoek naar walvissen zonder ze te doden. Het biedt tegengewicht aan Japan dat nog steeds walvissen slacht onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Met zijn lidmaatschap wil België een sterk signaal geven ter bescherming van walvissen en dolfijnen en de mariene ecosystemen.

Lees verder - 24/10/2016 14:14

Investeren in het klimaat loont : de koolstofarme transitie van België biedt economische opportuniteiten

Een nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen 2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen. De studie werd uitgevoerd door de onderzoekers van Climact, het Federaal Planbureau en Oxford Economics en door Prof. Bréchet van de UCL, in opdracht van de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Lees verder - 14/10/2016 10:09

Succesvolle CITES-top: betere bescherming voor schubdieren en actieplannen tegen illegale ivoorhandel

Op de top in Johannesburg over de internationale handel in bedreigde dieren en planten (CITES) zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo worden alle schubdieren (pangolins), waarvan de schubben zeer gegeerd zijn voor traditionele Chinese medicijnen, toegevoegd aan de lijst van beschermde soorten die niet meer verhandeld mogen worden. Ook de grijze roodstaart (bij ons een populaire papegaaisoort), de berberaap en enkele reptielen maken voortaan deel uit van deze lijst. Landen die bijdragen aan de illegale ivoorhandel moeten een nationaal actieplan opstellen met concrete maatregelen tegen stroperij. België van zijn kant financiert het African Elephant Fund en ondersteunt de activiteiten van het nationaal park Virunga in de Democratische Republiek Congo.

 

Lees verder - 06/10/2016 11:57